fbpx

Notícies d'Alacant i província

dijous, 11 agost 2022

Sant Joan obre el termini per sol·licitar les segones ajudes de el Pla Resistir

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils, comptant com primer el dia 9 de juliol

L'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant obri el termini per solicitar ajuts de el Pla Resistir Més per «compensar l'impacte econòmic que ha patit el teixit empresària i comercial per la crisi sanitària».

- Publicitat -

Les presents ajudes, amb un finançament de 678.200 euros, Van dirigides a les persones autònomes i empreses amb un màxim de 10 treballadors que desenvolupin la seua activitat en el municipi de Sant Joan d'Alacant i NO pertanyin a algun dels sectors que estableix l'annex I d'esta convocatòria. Tot això, en concordança amb el que estableix el Decret Llei 1/2021 esmentat. 

"D'esta manera aconseguim que totes els autònoms i microempreses del municipi tinguin l'oportunitat de concórrer a esta convocatòria en igualtat de condicions a les de la primera convocatòria que ha repartit 178.000 €, una possibilitat recollida a la normativa però que no tots els municipis beneficiaris han posat en marxa "ha declarat el regidor de Foment econòmic, Manel Giner. 

- Publicitat -

Les quanties de l'ajut a atorgar als beneficiaris, prèvia corresponent justificació, són les següents: una quantitat de fins a 2.000 € per cada autònom o microempresa amb un màxim de 10 treballadors, i una quantitat fixa de 200 € per treballador afiliat a la Seguretat Social a 31 de desembre de 2020 de estes microempreses i autònoms. 

podran ser beneficiàries les persones físiques treballadores per compte propi o autònomes i microempreses que no superin els deu empleats, que exerceixin la seua activitat i tinguin domicili fiscal al municipi de Sant Joan d'Alacant, I que la mateixa es correspongui, en concordança amb el que estableix l'esmentat Decret Llei 1/2021 i que s'integrin en els CNAE de les activitats que se subvencionen. 

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils, comptant com primer el dia 9 de juliol. Les sol·licituds hauran de presentar íntegrament per seu electrònica, La mera presentació de sol·licitud d'ajuda en esta convocatòria suposa l'aprovació de les bases.

ValenciàEspañol