Notícies d'Alacant i província

dijous, 2 febrer 2023

Nova rotonda a l'avinguda Miguel Hernández de Sant Joan

La rotonda, que dóna accés a la zona comercial i al carrer del Mar, s'ha fet durant les festes i està en funcionament des de principis de setmana.

Ahir al matí la regidora d'urbanisme, Eva Delgado, l'Enginyera municipal i tècnics de l'empresa urbanitzadora Becsa van fer una visita d'obra per tractar diversos temes que afecten el sector.

- Publicitat -

Durant la visita van poder comprovar el funcionament de la nova rotonda, que està finalitzada pel que fa al trànsit rodat, per a l'interior s'estan ultimant diversos dissenys per a la seua execució.

La proposta de les obres d'urbanitzadora va ser presentada per la mercantil Alga Promociones Inmobiliarias SA, que exerceix com a urbanitzadora, els treballs van ser adjudicats a l'empresa BECSA i s'han licitat amb un pressupost inicial al voltant de 4.5 milions d'euros.

- Publicitat -

El Sup 11 genera una nova zona de sòl terciari i això suposa des del punt de vista comercial. Es generen noves zones d'ús residencial i noves zones verdes, connecta el poliesportiu i la zona d'ús terciari de la UA 6 amb el centre i millora els accessos tant per als vianants com en bici.

Permet urbanitzar el front de l'av. Miguel Hernández connectant la zona oest (polsesportiu i disseminats confrontants) amb el centre urbà. Potencia la implantació de l'ús terciari al front de l'av. Miguel Hernández es reserva les pomes interiors als usos residencials (d'esta manera es millora el problema de soroll respecte a les afeccions sonores d'esta avinguda).

A més, en aplicació de les previsions del nou Pla General, s'estudia i es defineix l'empremta de protecció de les Edificacions Protegides (PRO), d'acord amb el nou Catàleg de Béns i Espais protegits municipal, així com dels arbres catalogats. La proposta procedeix a l'adaptació de les edificacions protegides a l'entorn immediat de conformitat amb l'Estudi de Paisatge del nou Pla General, integrant el camí de Palmeretes, el carril bici, i les vistes als edificis protegits.

CatalàEspañol