fbpx

Notícies d'Alacant i província

dissabte, 1 octubre 2022

Surt a consulta pública el projecte de restauració de la platja del Postiguet d'Alacant

Es aïllarà la platja de l'abocament d'aigües pluvials i residuals de desguàs de l'Cocó per millorar la qualitat de les aigües per al bany.

La Direcció General de la Costa i el Mar de l'Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte demogràfic (MITECO), ha tret a informació pública el projecte de millora de la platja de l'Postiguet, a Alacant, juntament amb el seu estudi d'impacte ambiental. L'objectiu d'este projecte és retornar a la platja seu bon estat i les seues funcions de defensa costanera i ús lúdic.

- Publicitat -

El tram d'actuació correspon amb el sector septentrional de la platja de l'Postiguet, en concret la zona de l'Cocó, situada a nord-est de la mateixa. En esta zona es troba el tómbol format pel dic exempt de 160 metres de longitud que produeix que la platja es divideixi en dos trams, i més a l'nord, una escullera longitudinal que protegeix la vora costanera on s'ubiquen l'estació «La Marina» , el TRAM Metropolità d'Alacant i Illa Marina i el Club de Regates.

A sud-oest de el tómbol, es localitza la platja de l'Postiguet que es comporta com una platja estable encaixada entre el dic del port d'Alacant i el citat tómbol. Presenta una longitud de 705 metres i una amplada variable entre 34 i 80 metres.

- Publicitat -

A l'extrem nord, la pròpia dinàmica de litoral provoca un moviment de sorra cap a la bocana del Club de Regates situat a 500 metres i, per això, des de l'any 2014, esta sorra és dragada i retornada al seu origen. No obstant això, la situació actual no s'ha vist millorada, ja que, tot i que s'ha aconseguit que la línia de riba no continuï retrocedint, no es disposa d'una platja amb l'amplada desitjable, d'acord amb les condicions projectades en el moment de construir el dic exempt en 1995.

ASSEGURAR UNA PLATJA ESTABLE I LA QUALITAT DE LES AIGÜES

Atesa la problemàtica presentada, es fa necessari escometre una actuació de restauració d'este tram costaner per tornar a la platja seu bon estat, i que pugui així exercir correctament les funcions de defensa costanera, hàbitat de flora i fauna, i ús lúdic, que ha de exercir de forma natural.

Les actuacions previstes permetran interrompre l'actual transport de sediments que es produeix des de la platja de l'Cocó cap al Club de Regates i que provoca pèrdos progressives de sorra i generar un ample de platja estable en el tram de costa d'el Cocó que realitzi la funció de defensa natural de la passejada ubicat al seu extradós i permeti l'ús i gaudi dels usuaris de la platja en condicions de comoditat i seguretat. També s'ha d'aïllar la platja de l'abocament d'aigües pluvials i residuals de desguàs de l'Cocó situat a nord, buscant millorar la qualitat de les aigües per al bany i es millorarà la taxa de renovació de les aigües a la zona de l'Cocó evitant així l'ocurrència de episodis d'eutrofització de les aigües.

Per al tram de l'Cocó de la platja de l'Postiguet el projecte contempla les següents actuacions:

· Desmantellament total de l'espigó exempt actual amb reaprofitament dels materials, d'una longitud aproximada de 160 metres i cota de coronació de 0,5 metres sobre el nivell de la mar.

· Construcció d'un nou espigó conformat per dos alineacions, amb una longitud total de 178 metres. Per a la seua correcta fonamentació, es planteja un dragatge amb un volum total de 1.419,60 m3 de el fons.

La formació de la nova platja, segons forma en planta i perfil d'equilibri dissenyats en projecte, s'aconseguirà principalment deixant que l'acció de la dinàmica litoral siga la que modifiqui el perfil i planta actual de l'hemitómbolo.

Això no obstant, com a reforç a la dinàmica actuant, es preveu la redistribució per mitjans terrestres de part de la platja seca que conforma el hemitómbolo actual. La reubicació de sorra es realitzarà des de la platja seca cap a la nova zona d'abric de l'espigó i, en cap cas, es contempla l'aportació de sorra externa.

ValenciàEspañol