Notícies d'Alacant i província

diumenge, 21 abril 2024

Cinc empreses estrenen el Registre d'Entitats Valencianes Socialment Responsables

Este registre té com a objectiu afavorir i estimular les empreses valencianes per assumir els reptes dinformació de sostenibilitat econòmic, social, ambiental i de governança

Cinc empreses de la Comunitat Valencina ja han estrenat al denominat Registre d'Entitats Valencianes Socialment Responsables (Registre SIR) dependent de la Conselleria dEconomia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball 

Des del passat 7 de març, en què va entrar en vigor el Decret 200/2022, de 25 de novembre, del Consell, pel qual es regula la responsabilitat social a les entitats valencianes, i en què s'inclou este registre, ja són 39 les empreses que n'han sol·licitat la qualificació.

El Registre SIR té com a objectiu afavorir i estimular les empreses valencianes per assumir els reptes dinformació de sostenibilitat econòmic, social, ambiental i de governança.

En este sentit, es pretén incentivar les entitats valencianes que interioritzin i adoptin estratègies, objectius i comportaments socialment responsables que contribueixin al progrés sostenible de la societat, perquè també vagen adaptant-se al nou marco regulatori europeu en matèria de sostenibilitat que anirà entrant en vigor en els pròxims anys.

A més, serveix per donar publicitat i informació sobri el caràcter socialment responsable de les entitats i empreses inscrites.

el registre va dirigit a totes les empreses, incloent-hi les cooperatives i entitats d'economia social, les entitats i organitzacions, tant públiques com privades, i els treballadors i treballadores autònomes, que compten amb centres de treball, oficines o establiments al territori de la Comunitat Valenciana.

Beneficis de les entitats inscrites

La inscripció al Registre SIR té els següents beneficis per a l'empresa:

 • Demostrar el compromís amb la responsabilitat social
 • Promoure la relació amb altres entitats de la Unió Europea
 • Obtindre millor accés al finançament, a la inversió oa les assegurances
 • Ser valorada de manera preferent per les administracions
 • Millorar el control intern i la presa de decisions
 • Avançar i adaptar-se a la confecció d´informació sobri sostenibilitat
 • Accedir a noves oportunitats de negoci
 • Formar part de les cadenes de valor sostenibles de la resta d'empreses, especialment les més grans
 • Anticipar-se a l'impacte regulador a l'àmbit financer i de la governança
 • Aportar valor afegit a l'empresa, marques, productes i serveis

Qualificació i inscripció

Per obtindre la qualificació, les empreses han d'iniciar el procediment telemàtic, registrant la sol·licitud i aportant la següent documentació:

 • L'autoavaluació establerta al Decret 200/2022
 • Una memòria de responsabilitat social o de sostenibilitat d'acord amb els criteris, els principis i els valors expressats en este decret
 • Un informe de l'auditoria social, o auditoria de verificació social externa, realitzat per una persona física, entitat o organisme independent i solvent que tingui experiència en la matèria i que siga diferent de qui haja realitzat la memòria de responsabilitat social o de sostenibilitat.

Si la resolució és favorable, l'entitat sol·licitant no ha de fer cap tràmit addicional: la inscripció al Registre SIR serà automàtica. A més, la qualificació serà inscrita i visible a tota la Unió Europea al sistema de consultes del Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles d'Espanya.