Notícies d'Alacant i província

dissabte, 2 març 2024

El Reial Club de Regates d'Alacant al·lega contra la passarel·la del port

Les obris impediran el desenvolupament normal de lactivitat de 1500 esportistes i principalment la centenària secció de rem.

Els serveis jurídics del Reial Club de Regates d'Alacant han presentat davant l'Autoritat Portuària d'Alacant el seu informe d'al·legacions contra les obris de construcció d'una passarel·la volada que afectaria greument l'acció portuària de l'entitat i les activitats esportives i socials que duu a terme esta institució centenària.

El RCRA presenta les seues al·legacions a este projecte després de concedir-li l'Autoritat Portuària d'Alacant 15 dies hàbils perquè presentés per escrit els suggeriments i les al·legacions per compatibilitzar l'ús de la futura passarel·la de vianants amb el funcionament normal de les activitats que es desenvolupen al Reial Club de Regates d'Alacant.

Per al RCRA -que disposa del dret concessional d'ús de l'espai que només es pot modificar per llei-, l'obra que duu a terme l'Autoritat Portuària d'Alacant no disposa de l'empara normativa per poder afectar la concessió, principalment perquè els treballs empresos no són d'interès portuari, ni es recullen als documents de planejament.

La passarel·la, que forma part d'una obra integral al Port d'Alacant, condiciona greument la continuïtat de les seccions esportives i de l'activitat d'amarratge i desmaratge de les embarcacions del club, així com dels serveis de botadura/varada d'embarcacions, marina seca, i dels nombrosos atracaments confrontants a l'actuació i, a més, es duu a terme vulnerant el dret concessional en implantar una servitud sense consentiment del Club i sense empara legal que limita l'activitat del club. Com a alternativa, el RCRA proposa que es modifiqui el projecte i la zona de vianants discorri per la part posterior de la concessió.

Greu afectació de la zona de treball en sec, el rem compromès i l'esport amenaçat

En concret la passarel·la projectada provocaria una greu disfuncionalitat a la zona de treball en sec i, per altra banda, l'activitat de rem -profundament consolidada a la ciutat amb més de 500 remers- es veuria seriosament afectada.

Quant a la vela esportiva, l'actuació impedeix no només l'activitat dels monotips sinó que, a més, el club puga gestionar i disposar de la seua flota de monotips per a la vela de base, la que gaudeixen els regatistes més petits. En concret i quant a xifres, esta acció de l'Autoritat Portuària d'Alacant afectaria directament 500 llicències esportives de rem, molts esportistes de la Universitat d'Alacant amb què el club té un conveni per a la pràctica d'este esport per part dels seus alumnes, 400 llicències més de vela monotipus i creuer i als 556 amarristes dels pantalans afectats.

D'acord amb el projecte, la passarel·la tindrà diferents cotes respecte al nivell del mar. Els trams més elevats es troben al nord i al sud de la passarel·la, és a dir, els trams de connexió amb el moll 1 i amb el moll 3. El projecte de la passarel·la condiciona de manera evident la pràctica esportiva perquè es pretén que els esportistes emprin estes zones més elevades.

Tot i això, passant per sota i considerant que la bancada d'un falutx està a 0,65m de la línia de flotació i el cos del remer sobriix al voltant d'un metre, el pas sota la passarel·la implicaria la necessitat d'ajupir-se, complicant l'accessibilitat i augmentant el risc d'accidents per cops amb la passarel·la.

La vela, seriosament amenaçada

L'esport de la vela, que és una de les activitats principals del club, que compta amb escola, organització i participació en competicions a tots nivells, quedarien seriosament en dubte. E

estes competicions se celebren al llarg de l'any en repetides ocasions, per la qual cosa per botar o traure de l'aigua les nombroses embarcacions que participen en les competicions es fa servir la rampa de varada i, per tant, el tram elevable estaria pràcticament cada dia elevat, ja que es requerirà el pas de velers amb gran freqüència.

Esta circumstància lògica provocaria en els vianants desconfiança quant a la possibilitat de pas per la passarel·la de vianants. Un altre punt important a tindre en compte és que a la zona de varada es manegen productes inflamables com pintures, o combustibles i tindre tan pròxima una via de vianants, amb un tancat ja siga de 1,59m o 1,80m, és un risc ja que des de la passarel·la es poden llançar (o introduir entre les barres de la tanca) burilles, petards o elements susceptibles de provocar un incendi. Considerant que la majoria dels vaixells són de fibra de vidre, el foc que es pot desencadenar tindria greus conseqüències.

Canals impracticables

D'altra banda, a amplada resultant del canal de navegació no compleix amb les recomanacions quant a la separació mínima entre pantalans principals, quedant reduït en 4,80m respecte a l'amplada recomanada.

Així, les embarcacions que emprin esta àrea de navegació no podran realitzar les maniobris necessàries de manera segura, corrent el risc de colpejar a altres embarcacions amarrades més pròximes, a les abarloades al moll o fins i tot a la mateixa passarel·la, amb el risc afegit de que la proa o la popa de les mateixes s'introdueixin sota la passarel·la, copejant-la i danyant-se tant l'estructura de la nova passarel·la projectada com les mateixes embarcacions.

També hi ha la possibilitat que es produeixquen danys a les persones en cas que una embarcació llisqui sota l'estructura de la passarel·la.

D'altra banda, la rampa de varada-botadura s'utilitza diàriament per a l'ascens i el descens de bots de treball, remolcs, embarcacions de rem, velers, motores, embarcacions pneumàtiques de bombers, guàrdia civil, etc.

En cas que es culminés la passarel·la tal com està projectada, esta zona quedaria tancada, amb una àrea de 293 m2 per a la flotació d'estes embarcacions i eixida/entrada a/des de la rampa, insuficient per a les operacions. Tenint en compte que les embarcacions que fan servir esta rampa poden tindre 7-10m d'eslora, la maniobrabilitat en esta àrea quedaria molt limitada.