Notícies d'Alacant i província

divendres, 2 juny 2023

El Govern aprova la reforma de l'impost sobre la plusvàlua

El Ministeri d'Hisenda modifica l'impost de plusvàlua per ajustar-se als requeriments del Tribunal Constitucional.

El Govern ha aprovat hui el Reial decret llei que adaptarà l'impost sobre la plusvàlua municipal a la sentència del Tribunal Constitucional, permetent als contribuents triar entre dos mètodes de càlcul el que més els beneficiï.

- Publicitat -

El Ministeri d'Hisenda vol reflectir l'evolució del mercat immobiliari mitjançant un càlcul, com exigeix ​​la decisió, evitant que el tribut s'haja d'abonar en absència de guany per al contribuent.

“És una molt bona notícia per a tots els ajuntaments i també per a la ciutadania”, ha ressaltat Isabel Rodríguez, portaveu del Govern, a la roda de premsa posterior a la reunió.

- Publicitat -

L'impost de plusvàlua municipal

L'IIVTNU, o Impost de plusvàlua municipal, és un tribut de caràcter directe, competència dels ajuntaments. L'obligació de pagar es basa sobre la venda, la donació o l'herència d'un habitatge, i grava la revaloració que hajan experimentat els terrenys urbans sobre els quals estigués construït este habitatge des del moment de la compra.

La solució d'Hisenda passa per oferir dos opcions de càlcul: utilitzar el valor cadastral del terreny en el moment del traspàs, aplicant uns nous coeficients que s'actualitzaran cada any per reflectir l'evolució del mercat, o emprar com a base imposable la plusvàlua real que s'obté (la diferència entre el valor de compra i el valor venda de l'habitatge).

Els contribuents podran triar la fórmula que més els beneficiï i els ajuntaments tindran capacitat per rebaixar el valor cadastral del terreny fins a un 15% per a este tribut.

La sentència del Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional va fer pública una sentència el 26 d'octubre passat, en què va anul·lar diversos aspectes de l'impost de plusvàlua municipal. Es tracta d?una de les grans fonts d?ingressos dels ajuntaments, que poden recaptar fins a 2.500 milions d?euros l?any gràcies a este tribut.

No obstant això, la nova normativa no tindrà caràcter retroactiu, per la qual cosa s'aplicarà quan els ajuntaments introdueixin la modificació a les seues ordenances municipals. Per això el Govern ha atorgat sis mesos des de l'entrada en vigor del Reial decret llei.

També seran gravades les plusvàlues generades en menys d'un any, és a dir, les que es produeixen quan entre la data de compra i de transmissió de l'habitatge ha transcorregut menys d'un any i que, per tant, poden tenir un caràcter més especulatiu .