Notícies d'Alacant i província

dijous, 1 juny 2023

Publiquen les ajudes perquè les empreses valencianes puguen reduir la jornada laboral a 4 dies

Labora també oferirà ajudes a les empreses que efectuïn contractacions indefinides, derivades d'ajustos vinculats a la racionalització voluntària de la jornada laboral, de persones en situació d'atur

El Diari Oficial de la Generalitat ha publicat les ajudes de la Conselleria dEconomia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, a través de la Direcció General de Treball, perquè les empreses de la Comunitat Valenciana redueixin la seua jornada laboral un 20% oa 32 hores setmanals, sense que es vegin afectats els salaris del personal.

- Publicitat -

estes subvencions de la Direcció General de Treball busquen pal·liar l'augment dels costos salarials de les empreses ocasionats com a conseqüència de l'adopció de mesures de racionalització de la jornada laboral.

Per poder rebre la subvenció, el compromís empresarial de la reducció de la jornada ordinària haurà d'afectar un mínim de la plantilla. Així, en el cas d'empreses de fins a 49 persones treballadores, obligatòriament el 30% de la plantilla haurà de ser afectada per la reducció horària. Este percentatge es reduirà al 20% en el cas d'empreses de 50 persones treballadores o més.

- Publicitat -

En tot cas, la proposta del nombre de persones treballadores participants al programa haurà de comptar amb una participació similar d'homes i dones en relació amb la distribució de gènere preexistent al conjunt de la plantilla de persones treballadores amb contracte de treball a temps complet. En este sentit, es permetrà com a màxim una desviació del 10%.

Així mateix, les bases d'esta nova ajuda estableixen que les empreses que s'acullin hauran d'elaborar un 'Pla de Reducció de la Jornada Laboral i Millora de la Productivitat', que haurà d'indicar les mesures organitzatives o formatives que es preveu implementar per optimitzar l'oratge de treball.

El pla ha de recollir una sèrie dindicadors (entre ells levolució de la productivitat del treball a lempresa) que seran avaluats de manera periòdica. De la mateixa manera, la reducció horària ha de comptar, per rebre la subvenció, amb un acord amb la representació legal de les persones treballadores.

Pel que fa a la quantia de la subvenció, la Conselleria oferirà pel primer any complet de aplicació del programa una subvenció de 5.492,19 euros per cada persona treballadora incorporada al Pla de reducció de la jornada laboral; 2.746,10 el segon any, i 1.373,05 euros el tercer. D'esta manera, l'import total màxim de la subvenció que podrà percebre l'empresa beneficiària serà, per cada treballador/a adscrit al pla de 9.611,34 euros.

Este és el segon any que la Generalitat publica estes ajudes de racionalització del temps de treball que es poden sol·licitar des d'este dimarts i fins al 31 de maig.

Ajuts de Labora per a contractació de personal

El marco d'este mateix programa de racionalització de la jornada de treball, Labora concedirà ajuts per a aquelles empreses que efectuïn contractacions indefinides, derivades d'ajustos vinculats a la racionalització voluntària de la jornada laboral, de persones en situació d'atur.

Així, el Servei Valencià dOcupació i Formació oferirà subvencions que oscil·len entre el 45% i el 9 5% del Salari Mínim Interprofessional a les empreses que participin al programa de racionalització de la jornada laboral que contractin persones aturades inscrites a Labora.

Labora té previst realitzar al llarg del present any tres jornades informatives, a Alacant, Castelló i València, en què tenir una presa de contacte amb aquelles empreses que estiguen interessades a la jornada laboral de 32 hores.

En estes jornades, les empreses participants rebran informació sobre les ajudes convocades, els requisits necessaris per accedir-hi, així com qüestions que resulten importants per implantar-la, com és la gestió del temps.

D'altra banda, en col·laboració amb la Universitat de València, se'n realitzarà una macroenquesta dirigida a treballadors i empresaris per tal de saber en quin estat es troba esta nova realitat laboral a la Comunitat Valenciana.

Així mateix, Labora editarà una guia legal per ajudar les empreses en el coneixement i laccés a esta iniciativa.