Notícies d'Alacant i província

diumenge, 25 febrer 2024

Si la jutge decideix obrir judici oral, el Psoe exigirà la immediata dimissió de l'alcalde de Crevillent

El Jutjat d'Instrucció nº 4 d'Elx ha admès a tràmit la querella contra l'alcalde de Crevillent, presentada per l'Observatori de la Ciutadania Contra la Corrupció.

El Jutjat d'Instrucció nº 4 d'Elx ha admès a tràmit la querella contra l'alcalde de Crevillent, presentada per l'Observatori de la Ciutadania Contra la Corrupció.

Efectivament com afirma l'alcalde de Crevillent encara no se l'ha acusat de cap delicte, ha estat citat a declarar. I el PSOE afegeix "que té tot el dret a exposar els seus arguments, també l'obligació de fer-ho, pel bon nom seu i de Crevillent".

Per al portaveu de l'PSOE "el que òbvia l'alcalde és que esta citació és en qualitat de investigat (imputat), conseqüència d'haver-se acceptat a tràmit una querella fonamentada en possibles greus incompliments per part de Govern Municipal de Crevillent".

Segons l'acte hi ha indicis que "l'adjudicació en 1997 de la concessió de servei de tractament i eliminació de residus sòlids urbans de Crevillent a Abornasa va emmalaltir d'importants deficiències legals, com la falta d'informes preceptius, la indeterminació de la durada de les pròrrogues i per tant la indeterminació de la durada de l'contracte ".

L'acte relata que el 2004 "el contracte va ser ampliat als residus industrials, estris, poda i jardineria". "Per estes serveis Abornasa ha liquidat durant anys factures elevadíssimes per la via de reconeixement extrajudicial de crèdits, sense saber les condicions tècniques dels serveis i sent la pròpia empresa qui fixava el preu".

Es contempla en l'acte que "hi ha indicis que des de l'Ajuntament es va intentar fer un pla especial redactat per la mateixa empresa adjudicatària Abornasa, ignorant el mandat legal d'iniciativa pública".

Es considera en la interlocutòria que "la planta de tractament de residus de Crevillent no disposava de l'autorització ambiental integrada i conseqüentment tampoc podia disposar de l'avaluació positiva d'impacte ambiental, tot i que des del 2006 era obligatòria. Sense tindre en compte que la zona de el Fons de Crevillent- Elx està inclosa com a LIC (Lloc d'Interès Comunitari) i catalogada com a ZEPA (Zona d'Especial Protecció per a les Aus) ".

En definitiva estes i moltes altres qüestions que la Jutgessa contempla en l'acte d'admissió a tràmit de la querella, indiquen la gravetat dels possibles delictes.

Estant el procés en fase d'instrucció (declaracions, investigacions etc.), si el Jutjat nº 4 decideix emetre la interlocutòria en què es decreti l'obertura ferma de Judici Oral, el PSOE de Crevillent en coherència a el Codi Ètic pel qual es regeixen les seues càrrecs públics, exigirà la dimissió immediata de l'alcalde de Crevillent.