Notícies d'Alacant i província

dimecres, 17 abril 2024

La Generalitat destina més de 48 milions d'euros a projectes per a la reindustrialització de la Comunitat Valenciana

Com a novetat d'esta edició es prioritzaran les inversions que façan les empreses ubicades a municipis en risc de despoblació

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat la convocatòria dajuts de la Conselleria dInnovació, Indústria, Comerç i Turisme destinades a les inversions productives realitzades per les pimes de diversos sectors industrials de la Comunitat Valenciana (INPIME 2024).

estes ajudes, en règim de concurrència competitiva, s'emmarquen en l'estratègia de reindustrialització de la Comunitat Valenciana 2024-2028 i tenen un import màxim de 48.300.000 euros per a l'exercici 2024.

Amb estes ajudes, la Conselleria estima que podrà donar suport a les inversions de més de 700 pimes industrials de la Comunitat Valenciana, generant una inversió induïda per les mateixes superior als 152 milions d'euros, I la creació o manteniment de prop de 22.000 llocs de treball industrials.

podran ser beneficiàries d'estes ajudes, les petites i mitjanes empreses, que desenvolupin o desenvolupin a la Comunitat Valenciana una activitat industrial productiva vinculada directament als sectors industrials objecte d'esta convocatòria.

Es consideraran com xicotets i mitjanes les empreses que ocupin menys de 250 persones i que, a més, o bé tinguen un volum de negoci anual no superior a 50.000.000 euros, o bé un balanç general no superior a 43.000.000 euros

El màxim de lajuda per empresa serà del 30% de les despeses subvencionables fins a un total de 200.000 euros a fons perdut. No obstant això, i com a novetat en esta edició, es prioritzen les inversions que es realitzin als municipis en risc de despoblació, que a més d'obtindre una subvenció superior del 40% de la inversió, comptaran directament amb 4 punts addicionals de valoració.

Les subvencions estan dirigides als següents sectors: automoció; espacial; aeronàutica; semiconductors; biotecnologia; producció audiovisual; producció de videojocs, animació i realitat augmentada i virtual; ceràmica, del vidre i dels materials de construcció no metàl·lics; indústria del cuir i del calçat; fabricació d'envasos i embalatges; joguina, articles esportius i altres indústries manufactureres; fabricació de fusta, mobles i aparells d'il·luminació; marbre, pedra natural i els àrids; metall-mecànic; paper i les arts gràfiques; plàstic; indústria química; tèxtil i sector de la valoretzació de materials.

El termini de presentació de sol·licituds s'estén des del 23 de febrer fins el 20 de març de 2024. Són despeses subvencionables els costos externs dadquisició o millora de maquinària, aparells, equips i altres actius materials directament vinculats a la producció, a condició que siguen necessaris per a la implantació, millora, modernització o diversificació de les línies de producció.

També es podran sol·licitar les ajudes per a inversions a iinstal·lacions de prevenció o extinció dincendis, i per a inversions necessàries per al compliment de la normativa sectorial de seguretat industrial.

D'altra banda, també es consideren costos subvencionables els costos externs d'adquisició, disseny a mida, implantació i posada en funcionament d'actius immaterials com ara patents o dissenys industrials, llicències de fabricació, programari, aplicacions, desenvolupaments i innovacions industrials fetes per tercers per a l'empresa beneficiària, cànon i royalties per l'adquisició de drets sobri la imatge de persones, personatges o marques per incorporar-los a productes, sempre que estiguen vinculats directament a la producció industrial d'esta darrera.

Més informació en este enllaç.