fbpx

Notícies d'Alacant i província

dissabte, 1 octubre 2022

Dos projectes opten a convertir-se en la Foguera Oficial 2023

La quantia de l'adulta passa dels 98.800 euros del 2020 a 118.500 euros i pel que fa a la infantil, de 20.800 a 25.000 euros.

Dos projectes opten a convertir-se a la Foguera Oficial 2023 i un, en el cas de la infantil, després que s'hajan analitzat les propostes presentades en finalitzar el termini de presentació. El divendres 2 de setembre es reunirà el jurat per decidir quines de les presentades seran plantades a la Plaça de l'Ajuntament al juny de 2023.

- Publicitat -

El pressupost, d'acord amb una iniciativa del regidor de Festes, Manuel Jiménez, s'ha incrementat un 20% per al conjunt dels dos monuments. La quantia de l?adulta passa dels 98.000 euros del 2020 a 118.500. En cas de la infantil, de 20.800 a 25.000 euros. El contracte aprovat el 2020, incloent-hi els dos monuments, totalitzava 119,600 euros. Al de 2023, 143.500 euros. Suposa un increment global de 23.900 euros o, per centualment, un 19,98%.

La foguera oficial adulta 2023 no podrà superar els 20 metres dalçada. La base no serà superior a 12×12 metres, sense que coincideixin ambdos dimensions. Els materials bàsics seran el cartró i la fusta. Les cartelles hauran d'estar escrites en castellà i valencià i el nombre de ninots originals serà d'un mínim de 28.

- Publicitat -

En el cas de la infantil, no podrà superar els 3 metres dalçada. La base no serà més gran de 3×3 metres. El cartró i la fusta seran també els materials bàsics en la construcció. Les cartelles presentaran característiques idèntiques que l'adulta i el nombre mínim de ninots serà de 18. La foguera adulta haurà d'estar totalment plantada a les 6 hores del 21 de juny. La infantil, a la mateixa hora, del 20 de juny.

La presentació dels projectes

Els artistes que s'han presentat al concurs han adjuntat una Memòria Descriptiva on es detalla el tema i el lema de la foguera. Pel que fa al tema, aportant una explicació detallada amb el nombre de ninots, i les escenes que la componen, entre d'altres aspectes. A més, una Memòria Tècnica. També hi figura, en el cas de l'adulta, un pla a escala 1:10 de la planta de distribució de la foguera i una secció vertical presa des del nucli. El pla de la infantil és de 1.

La documentació inclou dos esbossos -part davantera i posterior del monument- a tot color, en sentit vertical i amb detall d'escala. El format no supera els 50×70 centímetres. La maqueta de la Foguera Oficial ha estat presentada a una escala 1:20. El de la infantil, a 1. En tots dos casos, al marge superior dret figura el lema de la foguera.

el jurat

El jurat, presidit per l'alcalde Luis Barcala, estarà integrat per un regidor de cadascun dels grups polítics de la Corporació Municipal, el cap del Servei de Festes i Ocupació de la Via Pública, una persona relacionada amb el món de les Belles Arts, un professional tècnic, una persona relacionada amb el món de la imatge, una persona prestigiada a l'àmbit de les Fogueres que designarà la regidoria, la presidenta de la Federació de Fogueres, i el Mestre Major del Gremi d'Artistes de Fogueres.

ValenciàEspañol