Notícies d'Alacant i província

divendres, 3 febrer 2023

El Consell aprova el projecte de Llei de Comerç Sostenible de la Comunitat Valenciana

L'objectiu és fomentar l'activitat comercial i incorporar nous instruments legals per al desenvolupament sostenible

El Ple del Consell ha aprovat el projecte de Llei de comerç sostenible, que té la finalitat dordenar i fomentar lactivitat comercial en làmbit de la Comunitat Valenciana.

- Publicitat -

En la redacció s'han atès els requeriments del sector i, per això, si han anat introduint nous instruments legals per al desenvolupament sostenible del comerç, tant des del punt de vista social com econòmic i mediambiental. Igualment, és objecte desta llei la regulació de les àrees de promoció econòmica urbana.

el text s'ha redactat sota la consigna de la sostenibilitat ja que el comerç ha de ser sostenible com a activitat empresarial creadora d'ocupació permanent i estable i ha d'assegurar a la població un subministrament segur, accessible i arrelat al territori.

- Publicitat -

Esta nova llei promou el comportament socialment responsable de les empreses perquè contribueixin al desenvolupament sostenible. També orienta l'activitat comercial, incorporant actuacions adreçades a conciliar el creixement econòmic i la competitivitat, amb la protecció del medi ambient i els valors i les demandes socials.

La norma regula, entre altres aspectes, les relacions entre el comerç i el territori atenent allò que es va posar de manifest en el procés d'elaboració i aprovació del Pla d'Acció Territorial Sectorial del Comerç de la Comunitat Valenciana (PATSECOVA).

També estableix els principis i les condicions generals de l'exercici de l'activitat comercial, l'anomenada governança, així com un règim d'infraccions i sancions.

A més, introdueix noves formes de gestió comercial i dels seus espais. En este sentit, regula les àrees de promoció econòmica urbana (APEU), en vigor a alguns països europeus (els anomenats BID), i que han d'ajudar a millorar sinergies entre els diferents formats comercials, ia donar nova vida comercial als espais urbans consolidats.

Des d'un punt de vista formal s'ha perseguit un objectiu unificador. Això s'ha realitzat a través de l'actualització, l'aclariment i l'harmonització de les diferents disposicions legals que actualment incideixen en este àmbit, donant lloc a un nou text, complet i sistemàtic, eliminant aquelles clàusules redundants o que semblaven contradictòries.

CatalàEspañol