Notícies d'Alacant i província

divendres, 9 juny 2023

Entra en vigor la prohibició de cremes agrícoles davant del perill d'incendi

Durant el 2023 s'han produït 91 incendis forestals, multiplicant-se per dos respecte al 2022, quinze punts per sobre de la mitjana dels últims 10 anys.

La resolució de la Conselleria dAgricultura i Transició Ecològica per la qual es modifica el període de crema de residus agrícoles i restes de cultiu entra en vigor este dijous, un dia després d'haver-se publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

- Publicitat -

La Conselleria ha acordat anticipar la prohibició d'autoritzacions d'estes cremes davant de l'actual situació de perill d'incendis, marcada per una absència acumulada de precipitacions acompanyada de temperatures elevades, i atès que no es preveuen canvis per als propers dies.

Segons explica la resolució de la Conselleria, s'estima que les condicions de perill d'incendis són molt altes, per una elevada disponibilitat de la vegetació forestal i, per tant, per aconseguir una prevenció més eficaç de la iniciació de possibles incendis forestals, es considera convenient ampliar el període de restricció de cremes de residus agrícoles.

- Publicitat -

Des d'este dijous i fins a una nova resolució, es deixen en suspens totes les accions o activitats recollides als plans locals de cremes o en autoritzacions nominatives que contradiguin el que estableix esta resolució, excepte aquelles contemplades als plans locals de crema amb regulació especial per a el període comprès entre l'1 de juliol i el 30 de setembre.

estes darreres podran realitzar en el període de restricció indicat dels mesos de juny i octubre, sempre que s'ajustin als requisits establerts per a la regulació especial esmentada, exposa la Conselleria.

Amb caràcter extraordinari, i únicament per raons fitosanitàries, de recerca o altres motius durgència degudament justificats que no permetin el seu ajornament, es podran autoritzar cremes durant el període anterior, sempre que hi haja resolució en este sentit de la direcció general competent en prevenció dincendis forestals.

Durant el 2023 s'han produït 91 incendis forestals, multiplicant-se per dos respecte al 2022, quinze punts per sobre de la mitjana dels últims 10 anys.