Notícies d'Alacant i província

dimarts, 5 desembre 2023

Èxit de participació en el Programa Xarxes I3CE de la UA amb més de 2400 participacions

El Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa de la UA ha seleccionat 277 projectes, amb l'objectiu de millorar la qualitat i la innovació educativa en l'Educació Superior.

La Universitat d'Alacant, a través del seu Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa i l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) reforça el seu compromís amb el Programa Institucional Innovació, Recerca, Internacionalització i Col·laboració en Educació (I3CE), 2016-2020. Este programa institucional inclou dos convocatòries: el programa Xarxes-I3CE (de qualitat, innovació i investigació en docència universitària) i Pensem-ONLINE (Pla d'ensenyaments semipresencials-ONLINE)

Concretament, el programa Redes-I3CE ha despertat un gran interès i en l'actual convocatòria 2017/2018 compta amb 2.417 participants, 309 més que en la passada convocatòria. Responsables de l'Vicerectorat de Qualitat asseguren que "este programa consolida la línia ascendent dels darrers anys i es revela en esta edició com el gran fòrum de col·laboració en investigació i innovació educativa de la Universitat d'Alacant, pel nombre de participants i el seu caràcter transversal"

El Programa Xarxes-I3CE pretén millorar l'eficiència d'activitats d'innovació i recerca, el seu enfortiment i consolidació en una cultura col·laborativa de reflexió, diàleg i desenvolupament de propuestes. En este sentit, Rosabel Roig Vila, directora de l'ICE, afirma que “este programa és un vector capital per fer que un dels eixos essencials de la Universitat, com és la docència, no quede aïllada de la investigació, de la transferència, o de la creació de grups de recerca especialitzats”.

Els resultats de la investigació de les Xarxes es publicaran en un volum que serà editat per l'Editorial Octaedro (Barcelona). Com a part d'esta línia estratègica, la UA també acaba d'obrir la convocatòria pública d'un segon programa: Pensem-ONLINE (Pla d'ensenyaments semipresencials-ONLINE.

Impulsat pel Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa i l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE), este programa té com a objecte ajudar a difondre l'ensenyament no presencial o semipresencial en la Universitat d'Alacant, a través de la proposta de cursos MOOC (Massive Online Open Courses) O NOOC (Nano Online Open Curs), I de la col·laboració amb els centres en el desenvolupament de la docència tant en línia com semipresencial en ensenyaments oficials vigents.

D'acord amb les tendències internacionals observades en edicions anteriors (2014-2016), este programa pretenia incentivar la implementació d'MOOC (Massive Online Open Courses) En la UA, una perspectiva que es manté en esta edició però que, com a novetat este any, incorpora també els denominats NOOC, un tipuslogía de cursos que comparteix, de manera general, les característiques dels MOOC, però es tracta d'microcursos de formació en línia.

Este programa manifesta “l'aposta ferma de la UA per a la millora de la qualitat i la innovació educativa en l'Educació Superior, mitjançant el foment de l'educació digital i l'ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), i contribueix a l'esforç de la comunitat universitària per oferir noves perspectives en els processos d'ensenyament-aprenentatge, per donar resposta a les demandes de l'actual societat de la informació“, tal com afirma la professora Rosabel Roig Vila.