fbpx

El programa de prevenció de càncer de mama de Sanitat detecta prop de 19.600

El descens de la mortalitat per càncer de mama a la Comunitat Valenciana des de la implantació de el programa s'estima en un 28%.

Des de l'inici del programa de prevenció de càncer de mama de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública el 1992 fins a desembre de 2020, s'han realitzat més de 4,7 milions d'estudis mamogràfics i s'han detectat prop de 19.600 càncers, la majoria en estadis precoços.

És el tumor amb la supervivència més alta en dones, ja que s'estima en un 86% als cinc anys del diagnòstic i, la mortalitat per esta causa ha baixat un 28% a la Comunitat Valenciana des de la implantació de el programa.

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló ha destacat que «seguim insistint en la importància de participar en el cribratge de càncer de mama perquè és fonamental per a la detecció precoç i per millorar la qualitat de vida de les pacients en cas de requerir un tractament».

El Programa de Prevenció de Càncer de Mama (ppcm) té com a objectiu principal la reducció de la mortalitat per este càncer a través de la detecció precoç de lesions que encara no han manifestat símptomes i per tant, susceptibles de tractaments més conservadors, amb menys efectes secundaris i acompanyats d'un major augment de la supervivència de les dones que les pateixen.

Pel que fa a la participació de la població diana (dones de 45 a 69 anys) és superior a un 71% i la taxa d'adhesió a el programa (o dones que acudeixen amb regularitat) és propera a l'90%.

Per la seua banda, la taxa de detecció s'ha anat incrementant al llarg de l'oratge, en part per la millora de l'procés diagnòstic, la precocitat diagnòstica (valorada a través de percentatge de casos diagnosticats en estadi 0 i I, que se situa al voltant del 65%) i l'evolució de l'tractament conservador (proper a el 90% dels càncers diagnosticats).

quasi 30 anys en funcionament

El Programa va iniciar la seua activitat l'any 1992 i va ser el segon a Espanya, després de la Comunitat Foral de Navarra, en implantar-se progressivament en tots els departaments de salut. El 2001 s'arriba a la cobertura total de dones de 45 a 65 anys.

El programa va ampliar el rang d'edat, de 65 a 69 anys tenint en compte les recomanacions europees i l'any 2006, la cobertura arriba al 100% de la població diana (dones de 45 a 69 anys).

A prop de 750.000 dones són citades cada dos anys

A prop de 750.000 dones, entre 45 i 69 anys, són citades a el programa cada dos anys per a la realització d'un estudi mamogràfic bilateral de les mames. Les imatges són llegides i classificades per dos radiòlegs experts en lectura mamogràfica de cribratge de càncer de mama.

Per desenvolupar el programa, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, disposa de 24 Unitats de Prevenció de Càncer de Mama (UPCM), i 5 d'elles disposen de dos equips (torns de matí i tarda).

mamògrafs digitals

Des de l'any 2018, totes les UPCM disposen de mamògrafs digitals. El programa s'ha adaptat als nous avenços tecnològics renovant l'equipament per a la imatge digital: estació d'emmagatzematge; estació de lectura; integració amb l'aplicació informàtica de el programa (SIGMA); migració i emmagatzematge en grans repositoris d'imatges en el sistema de Gestió d'Imatge Mèdica Digital (GIMD), que façalita la disponibilitat des d'altres punts de treball de la lectura i classificació de l'estudi mamogràfic a distància i amb més qualitat d'imatge amb menor dosi impartides a les dones.

Les últimes adquisicions de mamògrafs han inclòs l'ampliació a la mamografia 3D (tomosíntesis) disposant actualment de 10 mamògrafs que permetran en breu la implementació d'esta tecnologia.

El programa, al llarg d'estes 29 anys, sistemàticament es planteja nous reptes per a millorar la qualitat de l'atenció que es presta a les dones. Este programa participa a la Xarxa Europea i Xarxa Espanyola de Càncer de Mama i incorpora les seues recomanacions en totes les seues actuacions.

També participa en projectes de investigació, específicament en línies relacionades amb efectes adversos, especialment en densitat mamària, falsos positius i falsos negatius, la qual cosa ha donat lloc a nombroses publicacions i difon els seus resultats en fòrums nacionals i internacionals.

CatalanSpanish