fbpx

Els primers pressupostos participatius de la Generalitat es destinen a 96 projectes

Soler i Pérez Garijo han ofert els resultats de el projecte pilot dels pressupostos participatius de la Generalitat.

Els primers pressupostos participatius de la Generalitat per 2022 repartiran més de 100 milions d'euros entre 96 projectes triats i proposats per la ciutadania, tal com han explicat el conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, i la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo.

Soler i Pérez Garijo han ofert els resultats de el projecte pilot dels pressupostos participatius de la Generalitat, que van iniciar el seu camí el passat 6 de maig amb la fase d'informació i debats i que va concloure el 30 de setembre després de la fase de votació final i passar per un procés d'avaluació realitzat des de les diferents conselleries de Govern valencià.

El conseller d'Hisenda i Model Econòmic ha posat en valor esta «Històrica cita amb la qual donem un pas a el front sense precedents en matèria de participació de la ciutadania en la destinació dels recursos públics».

En este sentit, Soler ha apuntat que «sempre hem elaborat els comptes pensant en les prioritats dels i les ciutadanes, però amb estes pressupostos els fem també partícips dels mateixos, permetent-incloure projectes que són prioritaris per als seus projectes vitals o per als seus territoris ».

Tant Soler com Pérez Garijo han recordat, en este sentit, que amb la posada en marxa de els pressupostos participatius donen compliment al que recull «tant en l'Acord de l'Botànic com en l'acord social Alcem-nos» i han assenyalat que «la col·laboració amb la DGTIC en matèria de participació i transparència ja ha tingut altres reflexos com és la posada en marxa de GVAOberta i de l'Visor Pressupostari, amb la qual permetem que qualsevol persona, des de qualsevol lloc i de forma senzilla conegui a l'hora com s'inverteix els diners públics, en què i amb quins motius ».

«Hem implicat a la ciutadania en la presa de decisions sobre els fons públics perquè estem convençuts que hem d'escoltar-los sempre; el fet que pugui decidir mostra la nostra voluntat de posar-la sempre per davant de qualsevol altra decisió », ha conclòs Soler després d'incidir que« ens adaptem als nous temps ia les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies per fer a la ciutadania més partícip de les iniciatives públiques ».

Per la seua banda, la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica ha manifestat que «Hem donat veu a la ciutadania, que ha demostrat amb els projectes presentats, la qualitat i el valor de la participació que vénen a enriquir la tasca de Govern valencià».

Pérez Garijo s'ha mostrat satisfeta amb el resultat d'estes primers pressupostos participatius, «Un projecte pilot, pioner en el conjunt de l'Estat, a què ara sumarem una anàlisi del seu funcionament i resultats».

Per això, la consellera de Participació ha indicat que «anem a crear una taula d'experts i ciutadania que comptarà amb la presència de les universitats públiques valencianes, la Xarxa de Governança Participativa Municipal i el Consell de Participació, amb l'objectiu de recopilar propuestes que contribueixin a seguir millorant i aprenent per a futures edicions ».

Així mateix, Pérez Garijo ha afirmat que totes les propuestes que han superat la fase de votació final «S'inclouran en el projecte de pressupostos de la Generalitat per 2022». Al seu torn, s'ha referit a dos propuestes que van quedar excloses per excedir la dotació econòmica establerta per a la seua àrea territorial, «actuacions que la Generalitat ha decidit finançar a través d'una redistribució econòmica territorial, de comarques on hi ha hagut crèdit excedent a altres comarques perquè no quedés cap projecte fora per falta de crèdit », ha anunciat la consellera de Participació.

En este sentit, es destinaran 5.067.330 euros a incrementar la dotació de les comarques de l'Xúquer-Túria i de les comarques d'Interior Nord que faran possible incloure els dos projectes que havien quedat fora dels pressupostos participatius de la Generalitat per 2022.

Dels 125 milions previstos per als primers pressupostos participatius de la Generalitat, finalment la ciutadania ha pogut decidir de forma directa sobre 101.784.548 euros que engloben un total de 96 propostes viables de les 241 avaluades.

Esta minoració de l'crèdit obeeix a la inviabilitat de 145 projectes que han estat descartats després de la fase d'avaluació de propuestes. No obstant això, d'esta xifra un total de 68 iniciatives són assumides a través de la planificació de les diferents conselleries, bé perquè estan previstes en el marco d'actuacions més grans com Convivint o Edificant, bé perquè es troben en execució, entre d'altres supòsits.

Projectes comarcals i autonòmics

Dels 874 projectes presentats en la fase inicial d'àmbit comarcal i autonòmic, 96 han resultat guanyadors. D'àmbit autonòmic 34.583.000 euros engloben 23 projectes, mentre que 67.201.548 són per a les diferents àrees comarcals.

En este sentit, les comarques de l'Horta compten amb 21.561.518 euros i 18 propuestes; les comarques de sud disposen d'6.251.000 i 9 iniciatives; 7.966.000 corresponen a les 14 accions que es realitzaran a les comarques centrals; els 6 projectes de les comarques de l'Xúquer-Túria sumen 14.958.000 euros; 7.030.000 són per a 5 iniciatives de les comarques costaneres de nord; 3.740.000 engloben les 6 propuestes de les comarques de l'interior; i 5.695.030 corresponen als 15 projectes que s'executaran en les de l'interior de nord.

De el volum total de recursos destinats a les propuestes guanyadores, proper als 102 milions d'euros, 26.067.030 s'engloben en l'àrea d'Agricultura i Medi Ambient; 27.726.518 es vinculen a la Conselleria d'Educació i Cultura; 16.800.000 es destinen a iniciatives de Sanitat; 14.190.000 a polítiques d'Habitatge; 60.000 euros pertanyen a l'àmbit d'Hisenda; 9.880.000 s'orienten a Igualtat; 4.573.000 a accions relacionades amb Participació Ciutadana i Memòria Democràtica; 2.232.000 a Política Territorial; seguides d'Economia, amb 118.000 euros, Presidència amb 120.000 i Innovació amb 18.000.

Els departaments d'Agricultura i Educació portaran endavant tots els projectes votats per la ciutadania tot i superar el límit d'un màxim de 20% de l'crèdit total disponible en els pressupostos participatius per a l'execució de projectes en cada conselleria, tal com recull la resolució de la consellera que publica els resultats finals.

Entre les àrees temàtiques dels projectes guanyadors destaca la rehabilitació i recuperació de patrimoni, a través de la Conselleria d'Educació, seguida de temes relacionats amb la cultura, la formació i l'educació. La sostenibilitat i medi ambient se situa com a tercera temàtica més repetida entre els projectes guanyadors, mentre que la quarta engloba accions en matèria de participació, cooperació i qualitat democràtica i la cinquena es refereix a iniciatives relacionades amb inclusió.

Pérez Garijo ha afirmat que les dades d'este primer procés participatiu per decidir quins projectes s'inclouen en els comptes de la Generalitat per 2022 «Posen de manifest que els temes més propers a la vida de les persones com la inclusió, el medi ambient o la cultura són els que concentren més propuestes guanyadores».

participació ciutadana

Un total de 24.648 valencians i valencianes han participat en esta iniciativa pilot de la Generalitat.

Per províncies, 16.055 persones han participat a València, fet que suposa un 65%, seguida d'Alacant amb 6.076 persones, que representa un 24%, i de Castelló, província en la qual han participat 2.513 persones, amb un 10%.

Per edats, el 21% es correspon amb joves d'entre 16 i 34 anys; el 52% són adults d'entre 35 i 54 anys, mentre que el grup de persones entre 55 i 74 anys suposa un 23% de la participació total i el col·lectiu de més de 75 anys concentra el 1,9%.

Pel que fa al gènere, 12.911 dones han participat, el que suposa un 53% de l'total, mentre que 11.417 homes s'han implicat en este procés, el que representa un 46% i 1% s'engloba en uns altres.

Pel que fa a les entitats de diferents àmbits, un total de 32 han participat en el conjunt de l'procés a través de la presentació de propostes, amb un total de 127 i 10 propuestes guanyadores de les 96 seleccionades per la ciutadania.

Publicació de projectes i seguiment

Amb la publicació dels projectes i la quantia assignada als pressupostos participatius es dóna a conèixer a la ciutadania el resultat final de l'procés, dotant a este de la transparència necessària i adoptant les mesures oportunes perquè les persones que han participat en el procés puguin ser coneixedores de la destinació final dels seus propuestes. Al seu torn, es tracta d'un procés de caràcter vinculant.

Posteriorment, es realitzarà un seguiment i control de les iniciatives aprovades, a partir de la seua incorporació en el projecte de Pressupostos de la Generalitat de 2022 i fins a l'execució de les mateixes.

Tota la informació es pot consultar a través del portal 'GVA Participa' que en l'actualitat compta amb 53.585 usuaris i usuàries des de la seua posada en marxa el passat 3 de febrer, mentre que el nombre de visites a el portal arriba a les 454.538.

CatalanSpanish