Notícies d'Alacant i província

dissabte, 3 juny 2023

El programa de prevenció de càncer colorectal va permetre detectar 280 casos de càncer de còlon

Des de Sanitat es va convidar a participar al programa 600.795 homes i dones de 50 a 69 anys de la Comunitat Valenciana

El Programa de prevenció de càncer colorectal de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública va detectar durant l'any passat un total de 280 casos de càncer de còlon, el que suposa una detecció de 1,06 casos per cada 1.000 tests realitzats. En concret, el 1,42% en homes i un 0,75% en dones.

- Publicitat -

Es tracta de dades recopilades fins ara pel servei de programes de cribratge poblacional per a la detecció precoç de problemes de salut de la direcció general de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat, façalitats amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer de Còlon, que es celebra el dia 31 de març.

La finalitat d'este programa de cribratge, que porta en marxa des del 2005, és disminuir la incidència i la mortalitat per este tipus de càncer. De fet, este programa permet detectar de forma precoç lesions o pòlips que podrien resultar càncer de còlon, per la qual cosa el tractament que s'aplica al pacient és menys agressiu, amb menys efectes secundaris i amb més supervivència.

- Publicitat -

Així des de l'any 2005 fins hui, el nombre de càncers de còlon que s'han detectat a la Comunitat Valenciana ascendeix a 4.902 persones.

En concret, durant l'any passat, des de la Conselleria de Sanitat es va convidar mitjançant l'enviament d'una carta personalitzada al domicili juntament amb el test a 600.795 homes i dones de 50 a 69 anys de la Comunitat Valenciana, dels quals van participar en el programa el 43,14%, un 40,89% en el cas dels homes i un 45,24% en el de les dones.

D'altra banda, la taxa d'adhesió al programa se situa a 83,49%, que fa referència al nombre de persones que torna a participar al programa.

13.073 resultats positius al test

Pel que fa al procediment, la persona en edat per fer-se el cribratge rep una carta i el test o prova de cribratge que s'ha de fer al seu domicili. Es tracta d'una prova que consisteix a analitzar una mostra de femta per detectar la possible presència de sang (Test de sang oculta en excrements de tipus immunològic quantitatiu). Esta prova de cribratge es realitza cada dos anys.

Així mateix, una vegada realitzat el test, en cas de resultar positiu, s'ofereix la realització d'una colonoscòpia òptica, que és la prova que confirmarà el diagnòstic de lesions com pòlips o càncer de còlon.

En este sentit, durant l'any passat, gràcies al cribratge es van detectar a la Comunitat Valenciana un total de 13.073 resultats positius en el test de sang oculta en femta, cosa que equival al 4,93 % de les mostres remeses per a la seua realització. D'estes, el 5,91% corresponien a homes i el 4,09% a dones. En estes moments, la taxa d'acceptació per a la realització de la colonoscòpia diagnòstica és del 97,79%.

D'altra banda, al cribratge de l'any passat es van detectar també lesions precursores en un total de 4.642 persones, fet que suposa una taxa de detecció de 17,55 adenomes per cada 1.000 test realitzats. Del total de lesions, el 23,87% es va detectar en homes i un 12,16% en dones. A més, des de l'any 2005 fins hui s'han detectat 55.871 persones amb adenomes. estes xifres es troben dins del rang dels estàndards europeus.

Incidència de càncer de còlon a la Comunitat Valenciana

Segons les darreres xifres registrades del 2021, el càncer colorectal ha estat el càncer més freqüent en ambdós sexes, un 11,8% de tots els nous diagnòstics que s'han fet de càncer. En concret, 3.094 casos de càncer de còlon sobre 26.151 casos de qualsevol tipus de càncer.

Quant al sexe dels pacients, del total de casos diagnosticats a 2021, 1.815 corresponen a homes (59 %) davant dels 1.279 de dones (41 %). En este sentit, les taxes d'incidència són més grans en els homes, 77,5 per 100.000 homes, que en les dones, 43,6 per 100.000 dones.

D'altra banda, la incidència s'incrementa amb l'edat als dos sexes, especialment a les edats de 45 anys 84, i l'edat mitjana al diagnòstic se situa als 71 anys, Tant en homes com en dones.

Per províncies, durant l'any 2021 es van registrar 1.586 casos nous a València, 1.179 a Alacant i 329 a Castelló. Les taxes d'incidència són similars a València (58,9 per 100.000), Alacant (59,4 per 100.000 habitants), i Castelló (53,4 per 100.000). 

Finalment, el càncer colorectal va ser la segona causa més freqüent de mort per càncer (14 %), tant en Homes (999 morts de 7161 morts per càncer) com a dones (648 morts de 4627 morts per càncer).