Notícies d'Alacant i província

dimarts, 30 maig 2023

El període de preinscripció universitària per al curs 2022-2023 serà del 20 de juny al 8 de juliol

La sol·licitud de preinscripció per obtenir plaça al primer curs d'estudis universitaris oficials es realitzarà telemàticament.

La Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital ha establert del 20 de juny al 8 de juliol el termini de preinscripció universitària pel curs 2022-2023 per a tot l'estudiantat que realitzi la PAU de 2022 de juny o juliol, així com per a l'estudiantat de cursos anteriors, el titulat, el procedent de cicles formatius, el procedent de l'accés per a majors de 25, 40 o 45 i l'estudiantat estranger.

- Publicitat -

La convocatòria és única i es resol per a totes les persones participants el 15 de juliol de 2022 atenent les següents prioritats dadjudicació. En primer lloc, lalumnat amb accés aprovat en cursos anteriors i lalumnat que aprovi la convocatòria ordinària de PAU de juny de 2022, té preferència sobre lalumnat que aprova la PAU en la convocatòria extraordinària de juliol.

En segon lloc, les assignatures de Fase Voluntària o de modalitat o l'idioma estranger de la Fase Obligatòria aprovades a la convocatòria extraordinària de juliol de 2022 no es comptabilitzaran per a l'adjudicació preferent a aquell estudiantat que haja aprovat la PAU al juny de 2022 o anys anteriors.

- Publicitat -

La sol·licitud de preinscripció per obtenir plaça al primer curs d'estudis universitaris oficials es realitzarà telemàticament a través de l'assistent. Els qui hagueren de presentar qualsevol altra documentació, ho faran també a través de l'assistent, escanejant la documentació i pujant-la a la web a l'apartat que corresponga durant el procés de sol·licitud de preinscripció.

L'alumnat que participa a la convocatòria extraordinària de la PAU haurà de realitzar la sol·licitud de preinscripció sense conèixer les seues qualificacions, ja que estes es donaran a conèixer el dia 12 de juliol. Per poder presentar la sol·licitud de preinscripció se'ls façalitarà el primer dia de la realització de les proves una clau amb què podran accedir a la preinscripció, i un programa informàtic carregarà les seues qualificacions al sistema, quan estiguen disponibles, abans del procés de baremació i adjudicació de places.

El termini per presentar reclamacions serà de tres dies hàbils a partir de la publicació dels resultats, és a dir, els dies 18, 19 i 20 de juliol, finalitzant el període de reclamacions el dia 20 a les 14 hores.

L'estudiantat que no haja obtingut plaça en els estudis desitjats i estigua en llista d'espera, haurà de consultar les pàgines web de les universitats corresponents per continuar confirmant el seu interès en la titulació desitjada.

L'alumnat que no obtingui plaça quan es resolgui el procés de preinscripció amb l'assignació inicial o posteriorment a la gestió de les llistes d'espera que realitzen les universitats, haurà de consultar les pàgines web de les mateixes, i posar-se en contacte al mes de setembre per sol·licitar les places que hajan quedat vacants.