Notícies d'Alacant i província

dimecres, 17 abril 2024

Denuncien que el preu del gasoil agrícola puja un 69% en només un any

La Unió proposa una sèrie de mesures que mitiguen la situació, com ara un gasoil d'ús professional.

LA UNIÓ Llauradora i Ganadera denuncia que el preu del Gasoil B, l'empleat per les persones professionals del sector agrari, ha augmentat a la Comunitat Valenciana un 69% en només un any i se suma a la pujada dels altres costos de producció.

En un estudi elaborat per l'organització agrària es comprova que el preu ha passat de 0,897 euros/litre el 23 de setembre del 2021 a 1,518 euros litre el 23 de setembre del 2022 (preus mitjans de la Comunitat Valenciana).

Si analitzem les dades en clau provincial a Castelló ha passat de 0,898 €/l'1,522 €/l (un 69,4% més), a la d'Alacant de 0,948 €/l al setembre del 2021 s'ha arribat als 1,572 €/ l d'este any (un 65,8% més) ia la província de València d'una xifra pagada l'any passat de 0,874 €/l ara s'assoleixen 1,495 €/l (un 71% més).

Es tracta de l'increment d'un altre cost de producció que s'uneix al de la llum, fertilitzants, pinsos, etc., i que fa que la situació dels professionals agraris siga cada cop més complicada.

LA UNIÓ proposa l'establiment d'un gasoil d'ús professional davant l'encariment del cost dels carburants i dels combustibles, evitant el procediment de les devolucions anuals dels impostos especials.

Este gasoil professional ha d'estar lliure d'impostos especials, se li ha d'aplicar un IVA reduït quan s'adquireixi els distribuïdors o les benzineres i, permès utilitzar-lo per a qualsevol activitat relacionada amb la producció agrícola, ramadera i forestal.

També propugna LA UNIÓ una devolució de l'impost especial d'hidrocarburs sobri combustibles derivats del petroli, quan estes es façan servir de manera professional per al desenvolupament de l'activitat agropecuària en vehicles híbrids elèctrics o vehicles biocombustibles i motors de les maquinàries per als treballs de l'explotació pròpia o aliena i per als transports dels productes resultants o necessaris per a estes activitats.

Estes vehicles i motors ajuden a mitigar els efectes de l'escalfament global i, amb això, la seua incidència directa en el canvi climàtic. És una mesura orientada a compensar la reducció de les emissions de CO2.

Així mateix proposa que totes les activitats agrícoles, ramaderes i forestals puguen utilitzar gasoil B, tant com a combustible, com a carburant als motors de les maquinàries per als treballs de l'explotació pròpia o aliena i per als transports dels productes resultants o necessaris per a estes activitats, ja siguen fets per la maquinària de la pròpia explotació o per les agrupacions de pagesos utilitzant les vies públiques autoritzades per circular els vehicles especials.

Al tema fiscal LA UNIÓ formula també la reducció 35% de les despeses de gasoil en el rendiment per a tots aquells agricultors i ramaders que es trobin en el règim d'estimació objectiva de l'IRPF. estes mesures ja es van aplicar, per exemple, a través de l'Ordre de 29 de novembre de 2000 per la qual es desenvolupen per a l'any 2001 el règim d'estimació objectiva de l'impost sobri la renda de les persones físiques i el règim especial simplificat de l'impost. sobri el Valor Afegit.