Notícies d'Alacant i província

diumenge, 4 juny 2023

El PP de Sant Joan proposa bonificacions per a les famílies nombroses al pagament de l'IBI

Els populars es reuneixen amb representants de ASAFAN, a qui ofereixen beneficis per fomentar el reciclatge d'envasos lleugers i la creació de la Regidoria de Famílies.

Les famílies nombroses són una prioritat per al Partit Popular de Sant Joan dAlacant. La candidatura a les eleccions municipals que lidera Santi Román s'ha reunit amb representants de l'Associació Alacantina de Famílies Nombroses (ASAFAN), als quals han explicat quines propostes s'inclouen al programa electoral que el PP volen posar en pràctica a partir del proper 28 de maig.

- Publicitat -

Les ajudes que els populars plantegen es destinen tant a bonificacions econòmiques en tributs, com l'impost de l'IBI o la taxa d'escombraries, l'ampliació del servei de conciliació de la vida laboral i familiar per als menors de 0-3 anys, o un ajut econòmic per fomentar el reciclatge d'envasos lleugers.

A més, com a mesura estructural es planteja la creació de la Regidoria de Famílies, des d'on el Govern Local atendrà directament totes les necessitats i demandes de les famílies nombroses de Sant Joan.

- Publicitat -

A la reunió, celebrada a la seu electoral del PP de Sant Joan, hi han acudit, per part de ASAFAN, els seus directius Benito Zuazu, María del Mar Quintas i Pedro Cerro; i per part del PP, l'alcalde de Sant Joan i cap de llista dels populars, Santi Román, el regidor de Serveis Socials, Marcos Piña (número 9 del PP), i el número 3 de la candidatura popular, David Aracil.

La primera proposta concreta consisteix en una nova bonificació de l'impost de béns immobles, que ha de ser portada a ple el segon semestre de 2023 perquè entri en vigor l'1 de gener de 2024.

En aplicació de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, tenen dret a la bonificació a la quota íntegra, corresponent al seu habitatge habitual, els subjectes passius que tinguin la condició de titulars de família nombrosa i estiguen empadronats al domicili objecte de la imposició, amb d'acord amb el quadre següent:

Import Valor Cadastral Nombre de fills Percentatge bonificació

Fins a 105.000 € 3 60% 4 65% 5 70%

A partir de 105.000 € 3 50% 4 55% 5 60%

És a dir, amb un import del valor cadastral de fins a 105.000 euros, amb tres fills el percentatge de bonificació és del 3%, amb quatre fills del 60%, i amb cinc fills, del 4%. A partir d'un valor cadastral superior a 65 euros, la bonificació és del 5% per a 70 fills, del 105.000% per a 50 fills i del 3% per a 55 fills. I, a més, complementàriament, el PP crearà una línia de subvencions per al pagament de l'IBI destinada a famílies monoparentals.

En segon lloc, els populars també portaran a ple el segon semestre del 2023 una bonificació de la taxa de recollida d'escombraries, perquè entri en vigor l'1 de gener del 2024.

Atenent la mateixa Llei Reguladora d'Hisendes Locals, tenen dret a la bonificació en la quota íntegra, corresponent al seu habitatge habitual els subjectes passius que ostenten la condició de titulars de família nombrosa i estiguen empadronats al domicili objecte de la imposició, d'acord al quadre següent:

Import Valor Cadastral Nombre de fills Percentatge bonificació

Fins a 105.000 € 3 60% 4 65% 5 70%

A partir de 105.000 € 3 50% 4 55% 5 60%

En este cas, veiem com el PP planteja les mateixes bonificacions per al rebut de les escombraries que per a l'IBI, a les mateixes franges de l'import del valor cadastral, i en funció d'ells fills de cada família. Així, fins a 105.000 euros, amb 3 fills el percentatge de bonificació és del 60%, amb 4 fills del 65%, i amb 5 fills, del 70%. A partir d'un valor cadastral superior a 105.000 euros, la bonificació és del 50% per a 3 fills, del 55% per a 4 fills i del 60% per a 5 fills.

Sense deixar les bonificacions per ajudar a pagar el rebut de les escombraries, el PP proposa que els col·lectius de persones més grans de 65 anys o aquelles que els compleixin durant el 2024, pensionistes menors de 65 anys i persones aturades també disposin d'avantatges a l'hora d'abonar esta taxa, encara que esta bonificació es regularà en funció del criteri de renda de cada persona.

Ampliació conciliació laboral i familiar

Una altra proposta del Partit Popular destinada a les famílies nombroses es basa en l'ampliació del servei de conciliació de la vida laboral i familiar per als menors de 0-3 anys, així com la resta als períodes de vacances.

La proposta pretén ampliar el servei que ja existeix orientat a ajudar a la conciliació de la vida laboral i personal, de cara a les famílies de la localitat amb nens de 0 a 3 anys, i amb dificultats especials per a la conciliació.

El servei estarà destinat primordialment a famílies nombroses i famílies monoparentals; dones víctimes de violència de gènere; dones en situació d'atur o cerca activa d'ocupació; dones o homes que tinguin especials càrregues de cures a nivell familiar.

Així mateix, una nova proposta d'ajut econòmic per a les famílies, que també es durà a ple el segon semestre del 2023 perquè entri en vigor l'1 de gener del 2024, té com a objectiu fomentar el reciclatge d'envasos lleugers, vidre, paper i cartró. Es tracta d'una línia de subvenció a la qual es poden acollir tots els veïns del municipi de Sant Joan d'Alacant, independentment de la renda o situació econòmica.

Esta línia d'ajuda bonificarà entre el 10% i el 30% del rebut de la taxa de les escombraries, totes les persones que reciclin 100 quilos o més a l'any d'envasos lleugers, vidre o paper i cartró en el futur Ecoparc, que es ubicarà a una zona no residencial i no molesta. En concret, el barem per a la concessió de l'ajut econòmic es fixa a:

· 10% a les que reciclin 100 kg. d'un dels tres tipus de residus

· 20% per als que reciclin 100 kg. de dos dels tres tipus de residus

· 30% per als que reciclin 100 kg. dels tres tipus de residus

Col·laboració amb l'Associació de Comerciants

El PP planteja altres mesures de suport a les famílies basades en una proposta de conveni de col·laboració amb l'Associació de Comerciants per a aconseguir bonificacions i descomptes als més de 200 comerços associats de Sant Joan d'Alacant.

estes ajudes complementàries també s'enfocarien cap a la reserva de places públiques d'aparcament de vehicles per a embarassades -prèvia expedició d'un certificat mèdic- a partir de la setmana 20 del període de gestació, fins a un mes després del part. L'acreditació es farà mitjançant l'expedició d'una targeta d'estacionament, tal com ja existeix a algun ajuntament que ha aplicat esta mesura, que ara el PP vol aplicar a Sant Joan.

Finalment, encara que d'alguna manera es tracta d'una mesura que englobaria totes les anteriors, el Partit Popular té previst crear una Regidoria de Famílies. Des d'esta àrea s'atendran directament i coordinada qüestions tant de tipus social com econòmic, dos pilars bàsics per a les famílies, a les quals el PP vol donar un tracte preferencial i prioritari des que arribi al Govern Local de Sant Joan.