Notícies d'Alacant i província

dimecres, 7 juny 2023

La Policia de Sant Vicent tindrà comunicació directa amb altres cossos en casos d'emergències

El dispositiu inclou 86 transceptors portàtils i dos emissores base disponible per actuar dins la xarxa COMDES de la Generalitat Valenciana.

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig aprova la compra de 86 transceptors portàtils i dos emissores base per a la Policia Local, per a la seua utilització al marco de la xarxa de Comunicacions Mòbils Digitals d'Emergències i Seguretat (COMDES) de la Generalitat Valenciana (Sistema Tetra) per un import de 87.000,00 euros, IVA inclòs.

- Publicitat -

L'objectiu és garantir les comunicacions mòbils digitals, al marge de les operadores privades, a les organitzacions i flotes que presten serveis de prevenció, rescat, emergències i seguretat en determinades situacions, com els incendis forestals o inundacions, per citar-ne alguns.

Així, la Policia Local de Sant Vicent podrà comunicar directament amb altres cossos i forces de seguretat i/o emergències, en cas que siga necessari per qualsevol motiu o emergència, a més de disposar d'un sistema de comunicacions més segur i xifrat per fer-hi front a les possibles escoltes no autoritzades, per part de tercers.

- Publicitat -

Els transceptors hauran de ser nous i inclouran una àmplia varietat de prestacions a les trucades de veu i en transmissió de dades, així com indicacions específiques de sèrie als terminals, segons el Plec de Condicions Tècniques de 03/05/2023. De la mateixa manera, tots els seus accessoris hauran d'estar instal·lats i s'han de poder actualitzar a través de la modificació de la programació per programari, mitjançant un sistema o maquinari compatible amb estes.

Així mateix, cal assegurar la inversió en els equips, per la qual cosa cal garantir-ne la continuïtat durant un temps raonable, és a dir, que no estiguen descatalogats o en procés de descatalogació. Assenyalar, també, que l'adjudicatari serà l'encarregat de la formació necessària per posar en marxa l'equipament.

L'equipament haurà de ser lliurat en un termini de 60 dies naturals des de la formalització del contracte.

L'adjudicació serà mitjançant procediment obert i la licitació serà publicada a la Plataforma de Contractació del Sector Públic, durant 15 dies naturals, a comptar de l'endemà de la publicació, segons el Plec de Clàusules Jurídic Administratives de 04/05/2023.