Notícies d'Alacant i província

dijous, 2 febrer 2023

El 17,8% de la població de la província és estrangera

Alacant és la tercera província amb major nombre de persones estrangeres a Espanya.

Com cada any el Secretariat de Migració de la Diòcesi de Orihuela-Alacant, ASTI-Alacant, publica un informe visual, on de la "A a la Z" es resumeix en cada lletra les dades més rellevants de la població estrangera a la província d'Alacant. Sent este una síntesi de l'informe "Aproximació estadística a la població estrangera a la província d'Alacant 2018".

- Publicitat -

D'ell es desprenen dades com que la població estrangera representa un 17,8% sobre el total de la població, Amb 325.120 persones, a Alacant. Sent esta la tercera província amb major nombre de persones estrangeres a Espanya, tant en termes absoluts com relatius. Disminuint la seua presència estrangera en 17.566 persones, un 5,1% respecte a l'any anterior (el 58,6% el descens de la Comunitat Valenciana).

Més de la meitat de la població estrangera a la província és d'origen europeu, el 63,5%, 206.422. D'Europa comunitària, hi ha 167.804, el 51,6%, i 38.618, el 11,9%, de la no comunitària. Els comunitaris han baixat en 15.200 persones i les no comunitàries ho han fet en 1.720, protagonitzant la major part de la davallada de població estrangera que suposa el 96,3% del total, sent el 86,5% de comunitaris. D'Àfrica amb 59.075 suposa el 18,2% de la població estrangera a la província; havent incrementat la seua presència a 158 persones. Amèrica amb 41.041 és el 12,6%, havent perdut a 1.438 persones. Àsia amb 18.369 representa el 5,6%, augmentant en 635. I Oceania, al costat de les persones apàtrides (que no tenen nacionalitat reconeguda), són 213 i representen el 0,1%; havent disminuït en 1 persona. Quant al seu sexe, els homes representen el 50,7% amb 164.816, amb 9.827 menys que l'any anterior, sent majoria els africans i asiàtics amb un 59,1% i un 58,4% respectivament. Les dones són 160.304, havent baixat en 7.739, sent majoria en la resta de zones geogràfiques.

- Publicitat -

Este material que publica ASTI-Alacant té un caràcter divulgatiu especialment entre el professorat dels centres educatius on arriba l'entitat durant el curs lectiu que s'inicia. És un suport formatiu sobre la realitat migratòria que acompanya els tallers amb l'alumnat de primària i secundària. A 3r i 4t de primària amb el taller “ací gaudim tots”; per a 5è i 6è de primària “ací viatgem tots”; ia secundària, amb el títol: “Res a perdre, molt a guanyar”. Tots amb la finalitat d'advocar per la igualtat de tracte i la no-discriminació. Tant els informes esmentats com estes tallers educatius són finançats pel Ministeri de Seguretat Social i Ocupació i el Fons d'Asil, Migració i Integració de la Unió Europea.

CatalàEspañol