Notícies d'Alacant i província

dimarts, 26 setembre 2023

El ple de Santa Pola adjudica provisionalment a Urbaser el nou contracte de neteja

Al ple celebrat este matí PP, PSOE i Vox han votat favorablement a la resolució de la licitació que considera que Urbaser ha presentat la millor oferta.

La corporació municipal ha celebrat este matí dos plens extraordinaris, un urgent per al requeriment de documentació a la millor oferta per al contracte del servei de recollida de residus sòlids urbans, neteja viària, neteja de platges i serveis complementaris de Santa Pola.

- Publicitat -

D'esta manera s'adjudica provisionalment la nova contracta de neteja a Urbaser, que finalment ha presentat la millor oferta segons els tècnics que han dut a terme el procés de licitació.

Loreto Serrano va declarar que “ha estat un treball dur per als tècnics municipals, un assumpte que calia estudiar molt profundament, no hi ha gaire diferència entre les propostes presentades per les 5 empreses i s'ha estudiat punt per punt tots els apartats”.

- Publicitat -

La resolució del procés estableix l'oferta d'Urbaser com la més avantatjosa per a l'Ajuntament i ara tindrà un termini de 10 dies hàbils des que es publique per presentar la documentació requerida pel plec de condicions.

El punt es va aprovar amb els vots a favor del PP, PSOE i Vox, mentres que Més Santa Pola va justificar el seu vot en contra en no estar d'acord amb la gestió realitzada per Urbaser.

Desestimat el recurs de Més pel personal eventual

A l'altre ple es va desestimar per majoria el recurs de reposició presentat per Més Santa Pola contra acord plenari del 12 de juliol, que distribuïa els 7 llocs de personal eventual de manera que el Partit Popular en té 6 i el PSOE un, quedant fora del repartiment Vox i Més Santa Pola.

Segons l'expedient, el recurs es desestima perquè no s'ha vulnerat el dret fonamental de participació política, tal com al·legava el grup d'esquerres.

El tinent d‟alcalde José Pedro Martínez va explicar que “no estem d‟acord amb la seua motivació, considerem que l‟acord plenari s‟ajusta a dret i hi ha jurisprudència positiva. Hem posat a la vostra disposició els mitjans que necessiten per a la seua tasca de fiscalització amb dos regidors: despatx, internet, mitjans informàtics, administració electrònica… A cada legislatura es presenten situacions diferents i necessitem estes persones per ajudar l'equip de govern en la seua tasca”.

La portaveu de Més Santa Pola, Anna Antón, va declarar que “suposàvem que es desestimaria, serà el jutjat qui decideixi qui té la raó”.

El recurs es va desestimar amb els vots a favor del PP i contra la resta de l'oposició.

En este mateix ple es van aprovar per unanimitat dos expedients de modificació de crèdits, que el regidor d'Hisenda va justificar en un dels casos “per poder preparar expedients i projectes per tal d'anticipar-nos quan ixcan convocatòries de projectes europeus” ia l'altre “ per a actuacions dinversió i increment del patrimoni municipal com són Vila Adelaida, instal·lacions esportives o ladquisició dun local per a serveis municipals”.