Notícies d'Alacant i província

dijous, 2 febrer 2023

El Ple aprova en temps el Pressupost del 2023, que garanteix el creixement econòmic d'Elx

El consolidat de les comptes del pròxim any puja a 246 milions d'euros, i les inversions reals de l'Ajuntament, Pimesa i Espais Verds a 45 milions.

El Ple de novembre ha aprovat en temps el Pressupost Municipal de 2023 de l'Ajuntament d'Elx, el consolidat del qual ascendeix a 246 milions d'euros, amb els vots favorables dels grups que conformen lequip de govern.

- Publicitat -

Uns comptes per al proper exercici que són “reals, equilibrats, que no deixen d'atendre les necessitats més urgents i que ajudarà a seguir transformant esta ciutat com ho hem anat fent des dels darrers set anys”, ha manifestat la regidora de Gestió Financera i Tributària, Patricia Macià. Tot i reconeixent que estaran marcades "per l'amarga situació de crisi en el subministrament energètic i de les conseqüències d'una indesitjable i cruel guerra", referint-se a la invasió russa d'Ucraïna que ha significat la pujada generalitzada de preus.

Sota els objectius proposats, Macià ha valorat que el Pressupost de 2023 té una “capacitat de finançament positiu, tant per al Consistori com per a les entitats municipals i empreses públiques; l'estalvi net dels comptes municipals és molt positiu”. La previsió d'ingressos del Pressupost de l'Ajuntament puja a 231,7 milions d'euros, fet que suposa una disminució del 0,06% respecte de les previsions inicials del 2022.

- Publicitat -

Tot això a pesar de congelar impostos, preus públics i fins i tot suspendre taxes, el capítol 1 d'impostos directes experimenta un increment de l'1,66% respecte del 2022, segons les dades de recaptació que es desprenen de la comptabilitat. Els ingressos per participació en ingressos d'IRPF de l'Estat, que experimenta un increment respecte de l'exercici anterior del 18,92%.

Les transferències corrents, amb una consignació de 77.147.287,56 euros, suposa un augment de l'11,91% respecte del 2022, destacant l'increment del 3,34% del Fons Complementari de Finançament, així com la consignació de la liquidació del dit Fons corresponent a l'exercici 2021. S'hi inclou el Fons complementari de Finançament de la Generalitat Valenciana i diversos programes d'ocupació, com el Taller d'Ocupació Elx XVI i els programes EXPLUS i EMPUJU. A més, es produeix un increment important a les partides relatives al Contracte Programa de Benestar Social, que passa de 6,1 milions d'euros a 9,5 milions d'euros el 2023.

Les transferències de capital s'han calculat sobre la base de les subvencions sol·licitades, ascendint a 20.420.265,29 euros, que corresponen al Pla Edificant, amb 14.941.210,81 euros, l'estratègia DUSI, per 3.829.000,01 euros, així com les anualitats del 2023 del Pla Planifica de la Diputació d'Alacant, per 364.308,95 euros. També s'hi inclouen les anualitats del 2023 de tres projectes finançats amb els fons Next Generation, per 1.282.745,52 euros. També es preveu concertar una nova operació de crèdit per un import de 13.724.880,55 euros, com a font de finançament d?inversions de capital.

El pressupost consolidat de lAjuntament, Pimesa i Espais Verds ascendeix a un total de 246.006.916,80 euros en previsions dingressos i 245.323.395,69 euros en crèdits de despeses, amb un superàvit acumulat de 683.521,11 euros. "I això amb els impostos, taxes i preus públics per tercer any consecutiu i ha suspès la taxa de taules i cadires i de mercats ambulants", ha recalcat Macià. Les aportacions de l'Estat en concepte de participació d'ingressos de l'IRPF i del Fons Complementari de Finançament han augmentat per al 2023, tot i que no n'hi ha prou per compensar el gran increment que han experimentat les despeses esmentades.

Les despeses financeres pugen a 316.990,06 euros, que un 42,75% més, a causa de la previsible pujada dels tipus d'interès, com a conseqüència de les mesures adoptades pel Banc Central Europeu per controlar la inflació.

L'import de les inversions de l'Ajuntament, Pimesa i Espais Verds és de 45,6 milions d'euros per al 2023. L'adequació i la reparació d'espais públics per a vials i aparcaments, la demolició dels blocs 11, 12, 13 i 14 de Sant Antoni , l'anualitat de 2023 de les obres de construcció del Centre Social d'Arenals, el lísing per a l'adquisició de vehicles de la Policia Local, les obres per a la implantació de zones de baixes emissions, la redacció del projecte de rehabilitació del Mercat Central, actuacions en espais per als vianants o l'assistència tècnica per a la rehabilitació de la Torre de Ressenblanc, entre d'altres. S'hi inclou l'anualitat 2023 de tres projectes finançats amb fons Next Generation.

Les transferències de capital pugen a 648.000 euros, fet que suposa un increment del 75,14%. Inclou les subvencions destinades a la rehabilitació i les millores en l'accessibilitat d'habitatges, per 500.000 euros, a l'adaptació d'eurotaxis, per 20.000 euros ia les obres del magatzem de l'Associació Integra-T, per 128.000 euros.

Per al 2023 estem obligats a pagar al Consorci de Residus Sòlids del Baix Vinalopó un impost sobre el dipòsit de residus a abocadors, la incineració i la coincineració de residus. per import de 1,5 milions deuros en aplicació de la nova Llei de Residus.

A més, el Pressupost Municipal de 2023 inclou el cost de la incorporació de 17 autobusos híbrids a l'actual flota de transport públic urbà, més l'ampliació de quatre nous vehicles, amb els nous serveis aprovats i el personal incorporat, repercutint un augment de l'import del dit contracte el 2023. Els comptes també contemplen la pujada salarial del personal de l'Ajuntament a un 2,5% tal com estableix el Projecte de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2023, cobrant a la nòmina del novembre la pujada de l'1,5% més endarreriments, cosa que ha provocat que el capítol de Personal augmentés en un 2,9 % i el de béns corrents i serveis, un 14,12%, i passa de 84,8 inicials a 96,9 milions d'euros.

Esther Díez, portaveu del grup Compromís, ha recalcat que les polítiques de benestar Social continuaran protagonitzant la inversió municipal per al 2023, amb partides pròpies per a teleassistència, menjador social, servei d'ajut a domicili, alimentació en període de vacances o del programa d'intervenció comunitària. I que es consoliden aquelles destinades a igualtat i diversitat. A cooperació al desenvolupament, ha puntualitzat, s'hi destinaran 300.000 euros. I que, en matèria de serveis públics, la neteja i el transport seran les principals àrees.

A més de les millores de la contracta de neteja, gràcies al Pressupost del 2023, els autobusos urbans experimentaran una reestructuració global de totes les línies per fer-les més àgils i directes, millorar les connexions a l'entorn de l'estadi de futbol o crear la nova línia M per sumar-hi més d'un milió de viatgers a l'any. A més a més, amb la nova contracta d'autobusos a les pedanies, ha dit Díez, s'han augmentat els recursos adreçats a este servei en 156.090 euros, suposant una inversió total de 916.000 euros.

Pel que fa a l'emergència climàtica, el Pressupost del proper exercici possibilitarà la redacció del Pla d'Infraestructures Verdes, l'hort urbà a l'Hort de Travalón amb més de dos centenars de microparcel·les, la millora de l'accessibilitat als autobusos urbans i prop d'un milió d'euros destinat a la millora de l'eficiència energètica, que se sumen a iniciatives en tràmits com l'intercanviador de Doctor Caro, el sender sud del riu Vinalopó o la renovació de 5.000 lluminàries de l'enllumenat públic. I, en economia i ocupació, es destinaran 245.000 euros comerç i 400.000 euros a els programes Elx Emplea i Elx Emprende.

L'edil Díez ha recordat que el Consell també ha inclòs en el Pressupost Autonòmic de 2023 els 11 milions del bloc quirúrgic de l'Hospital General, els 4,2 milions d'euros per a la construcció del Centre de Salut Altabix-Travalón, els 4,6 del col·legi La Pau de Torrrellano o un milió per al Palau d'Arts Escèniques de Carrús.

La inflació ha protagonitzat l'alça dels preus del subministrament elèctric, del cost del combustible i del cost dels materials, i ha provocat l'augment de l'import en els diferents contractes municipals i projectes d'obres a executar, i s'ha reflectit en el pressupost del 2023. En este sentit, els costos energètics que ha d'afrontar esta administració local de cara al 2023 s'han triplicat, han augmentat un 161% i han passat de 4,2 milions d'euros a pagar 11,7 milions. Això ha repercutit a haver de reduir els imports d'altres partides pressupostàries del capítol II de Béns Corrents i Serveis”, ha afirmat Macià.

Tot i que ha reconegut que totes les àrees municipals han patit rebaixes, prop de 17 milions d'euros de més derivats de la inflació i de costos energètics, entre d'altres, “hem treballat perquè els convenis amb totes les entitats, col·lectius i associacions de tota mena de la nostra ciutat no patís cap rebaixa, deixant-les amb l'import del present exercici, un import que s'ha anat augmentant al llarg de la legislatura”, ha precisat la titular de Gestió Tributària i Financera. Però ha destacat que es contemplen noves partides com el Servei d'Ajuda a Domicili per a dependents, amb un milió, que, sumant el SAD i el SADIF municipal, l'ajuda a domicili és de 4,2 milions d'euros.

Igualment, amb el romanent s'hi inclouen les partides d'ajuts a l'IBI i d'Emergència Social perquè tinguin el mateix import del present exercici, 400.000 euros i 1,5 milions, respectivament. Així mateix, augmentar a 1,4 milions d'euros a incrementar la productivitat i la partida d'ajuts mèdics per als treballadors municipals.

“Un cop liquidem el pressupost del 2022 al març i coneguem el romanent de Tresoreria, posarem en marxa una modificació pressupostària per poder restablir els imports que han de tenir aquelles partides que s'han vist retallades”, ha assegurat Macià.

Les esmenes a la totalitat dels grups VOX i Popular al Pressupost Municipal de 2023 han estat rebutjades, així com les 77 esmenes presentades per esta última formació, ja que, segons els grups que conformen l'Equip de Govern, Socialista i Compromís, algunes de estes no s'ajusten a la llei.

Elx és la primera ciutat de gran població de la província a aprovar els seus pressupostos per a l'any que ve i la segona de la Comunitat Valenciana, 11 dies després que València. I sotmès a la consideració del Ple 18 dies abans que el 2021.

Execució del Pressupost de 2022

D'altra banda, el pressupost dingressos de lexercici 2022 presenta, a 30 de setembre, un nivell dexecució del 65,6%, dels quals s?han recaptat el 50,88%. I el nivell de recaptació de Vehicles i de Guals ja havia finalitzat i la recaptació se situava al 86,18% i 93,51%, respectivament.

El pressupost de despeses, en el tercer trimestre amb un nivell dexecució del 61,34% de despeses compromeses i del 51,45% dobligacions reconegudes.

El capítol 2 de béns corrents i serveis es trobava amb un nivell de despeses compromeses del 80,21%.

El capítol 6 d'inversions reals, que puja a 75 milions d'euros, tenia el 30 de setembre una despesa compromesa del 28'08%, 21 milions d'euros, i d'executada del 18,44%, és a dir, 13,8 milions . El nivell d'execució a data de 25 de novembre del capítol sis es troba de la manera següent, ha explicat a l'edil: “D'un total de 75,8 milions d'inversió, el 36,76% està adjudicat, és a dir, 27,9, 7,75 milions d'euros; un 5,9%, és a dir, 6,53 milions d'euros, són plecs aprovats pendents d'adjudicar perquè estan en fase de licitació; i un 4,9%, 38,7 milions d'euros, són expedients de projectes pendents d'aprovació, amb retenció de crèdit ja disponible”. "A hores d'ara", ha continuat, "s'han gestionat un total de 51,04 milions d'euros, és a dir, un 6% del capítol 24,52 amb un 18.610.269% d'executat, és a dir, XNUMX milions d‟inversió executada”.

Pel que fa a situació de la tresoreria, el Consistori tenia al tercer trimestre unes existències finals de 38,5 milions d'euros. I l'informe de morositat del període esmentat assenyala que el 67,07% del nombre total de pagaments, que és el 70,28% de l'import total pagat, s'ha realitzat dins del període legal establert. D'altra banda, el període mitjà global de pagament a proveïdors se situava al juliol a 27,16 dies, a l'agost a 26,29 dies i al setembre, a 25,96 dies, per sota dels 30 dies establerts per llei.

Ajuts a famílies pels costos energètics

Les modificants del pressupost vigent número 30 i 31 han tirat endavant amb els vots dels grups Socialista i Compromís i les abstencions de la resta de formacions.

La primera, de 29.075 euros, relativa a despeses que s'han produït durant el 2021 o anteriors i que no s'han pogut aplicar en el corresponent exercici pressupostari; la segona, de 200.000 euros sobrants de les ajudes energètica per a pimes i autònoms que es transvasaran a les ajudes dirigides a famílies per afrontar els costos energètics procedents de les ajudes a pimes, de les quals, amb 1.603 sol·licituds, han sobrat els esmentats 200.000 .

La partida d'ajudes a les famílies per a costos energètics inicialment era d'1,2 milions d'euros en total. Les peticions van ser de més de 6.500 per un màxim de 200 euros per cadascun. Amb esta modificació es possibilitarà que tots els beneficiaris tinguin lajuda i ningú quede fora per falta de pressupost. Justament, esta setmana s'efectuarà el primer pagament a 650 famílies, i des del Govern local ja es prepara el segon decret per pagar prop d'altres mil.

Tarifes per a ús del Gran Teatre i La Llotja

La totalitat dels grups polítics amb representació plenària han donat el vistiplau a la bonificació del 95% de l'IBI a huit immobles d'ús exclusiu educatiu, tal com recull l'ordenança relativa a este impost a l'apartat quatre de l'article quart i que preveu la Llei d'Hisendes Locals.

També ha tirat endavant amb l'abstenció del grup VOX de la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per la Utilització Temporal d'Espais en Instal·lacions Culturals per al 2023, per incloure el Gran Teatre i la Sala La Llotja, les tarifes de les quals seran de 2.965,5 i 1.451 euros, respectivament, per huit hores.

Pla de Prevenció d'Incendi Forestals d'Elx

Per la seua banda, els grups polítics del Ple excepte VOX han aprovat el Pla de Prevenció d'Incendis Forestals del Terme Municipal d'Elx.

Tal com ha explicat el regidor d'Emergències i Recursos Humans, Ramón Abad, amb el canvi climàtic els incendis són més recurrents, en general, i que després de la redacció del Pla Territorial d'Emergències i el Pla de Riscos Forestals, el Pla de Prevenció d'Incendis Forestals, que compta amb una subvenció de 9.000 euros per la Diputació té com a missió la prevenció en terrenys forestals, l'adopció de polítiques i el disseny d'accions encaminades a això, minimitzar danys en cas d'incendis, informar i formar la població, especialment el sector agrari. Està aprovat inicialment per la Conselleria i té una vigència de 15 anys.

Finalment, s'ha acordat per unanimitat la plantilla de personal funcionari, laboral i eventual de l'Ajuntament, entre elles 28 noves places de Policia Local, i de funcionari de Visitelche per al 2023 per tal de garantir i millorar els serveis públics.

El Ple de desembre se celebrarà el dilluns 19, amb motiu de les festes nadalenques.

CatalàEspañol