Notícies d'Alacant i província

divendres, 29 setembre 2023

Obert el termini de presentació de sol·licituds per fer front a la crisi energètica a Sant Joan

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des del 03/10/2022, dia següent a la publicació de la convocatòria al Butlletí oficial de la Província al 21/10/2022, ambdós inclosos

La crisi energètica actual sorgida després de la crisi de la COVID-19 està donant un cop dur a les nostres Pimes, Micropimes i Autònoms. Esta situació mantinguda pot provocar problemes econòmics a curt termini a les empreses del municipi de Sant Joan dAlacant, per la qual cosa ha requerit que ladministració haja impulsat lactivitat econòmica fins que es produeixi una regularització dels preus, tal com venim fent des de l'inici de la pandèmia i ara amb la crisi derivada de la invasió russa d'Ucraïna.

- Publicitat -

La quantia total de les subvencions a concedir ascendeix a un import de 129.491 € provinents de la subvenció concedida per l'Exma. Diputació Provincial. El procediment de concessió d'estes subvencions serà la concurrència competitiva entre les sol·licituds que reuneixin la totalitat de requisits i documentació exigida a les bases fins a esgotar el crèdit disponible per a la convocatòria.

La Regidoria de Foment Econòmic de l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant ha promogut a este efecte, la convocatòria i les bases reguladores per a la concessió d'ajudes a pimes, micropimes, petits empresaris autònoms i professionals del municipi de Sant Joan d'Alacant per a fer front a la crisi energètica, "una nova línia d'ajudes que se sumen a les ajudes directes (ara en baremació) amb idèntica intenció amb què es van promulgar les ajudes directes finançades també amb 129.491 € que la que vam llançar ara i la campanya de bons al consum que a Sant Joan ja ha finalitzat la tercera edició. Sempre en un intent d'ajudar a superar la difícil situació inflacionista derivada de la situació internacional” indica el regidor socialista Manel Giner.

- Publicitat -

Les bases subvencionen fins a un 50% els conceptes de les despeses corrents següents: Energia elèctrica, en el període comprès entre l'1 d'abril del 2021 i el 30 de juny del 2022; Gas, en el període comprès entre l'1 d'abril del 2021 i el 30 de juny del 2022; Carburants, en el període comprès entre l'1 de gener de 2022 i el 30 de juny 2022.

L'ajuda màxima per percebre per cada sol·licitant podrà assolir els 4.000 euros, i podran presentar-ne una única sempre que el seu domicili fiscal siga el municipi de Sant Joan.

Tot el procediment es desenvoluparà íntegrament per seu electrònica, i este procediment serà íntegrament electrònic, per la qual cosa totes les notificacions i comunicacions entre Ajuntament i sol·licitants hauran de seguir esta via. La presentació sempre es realitzarà a través de la Seu Electrònica (https://santjoandalacant.sedelectronica.es/).

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des del 03/10/2022, dia següent a la publicació de la convocatòria al Butlletí oficial de la Província al 21/10/2022, ambdós inclosos.