````

Notícies d'Alacant i província

dimarts, 23 abril 2024

Obert el termini d'inscripció i matrícula a les proves de certificació de les Escoles Oficials d'Idiomes

Les inscripcions i la formalització telemàtica de la matrícula es podran fer des de les 10.00 hores del 19 de febrer fins a les 23.59 hores del 23 de febrer

La Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació ha publicat al Diari Oficial de Generalitat Valenciana la convocatòria per a realitzar les proves unificades de certificació (PUC) de les escoles oficials d'idiomes (EOI) de la Comunitat Valenciana.

estes proves permeten obtindre un certificat oficial reconegut a tot l'Estat espanyol als nivells B1, B2, C1 i C2, que estableix el Marco Comú de Referència Europeu (MCRE).  

Les inscripcions i la formalització telemàtica de la matrícula per a tots els idiomes, excepte anglès i valencià, es podran fer des de les 10.00 hores del 19 de febrer fins a les 23.59 hores del 23 de febrer.

En el cas d'anglès i valencià, la sol·licitud de torn de matrícula per als diferents nivells convocats estarà disponible els dies 28 i 29 de febrer, respectivament, durant 24 hores o fins a esgotar el nombre de places ofertes.

Cal recordar que per poder inscriure's és requisit necessari tindre un mínim de 16 anys, complerts l'any natural en què se celebra la prova.

Les proves de certificació consten de cinc activitats de llengua: comprensió escrita; comprensió oral; producció i coproducció escrita; mediació escrita i oral i producció i coproducció oral.

Cada EOI establirà i publicarà a la seua pàgina web el calendari de la part oral de les proves abans del 15 de maig, amb la possibilitat de fer-les abans de les proves escrites, però sempre a partir del 29 de maig.

La convocatòria ordinària dels exàmens de la part escrita es desenvoluparà des del 3 fins al 18 de juny, mentres que, entre el 3 i l'11 de setembre, tindran lloc les proves de la convocatòria extraordinària.

Xarxa d'EOI

La xarxa d'Escoles Oficials d'Idiomes del sistema educatiu valencià, conformada per 26 escoles i 55 seccions distribuïdes a 75 municipis, convoca estes proves en 13 de les 17 llengües ofertes: alemany (B1, B2, C1); anglès (B1, B2, C1, C2); àrab (B1); espanyol com a llengua estrangera (B1, B2, C1, C2); francès (B1, B2, C1, C2); italià (B1, B2, C1, C2); japonès (B1); portuguès (B1, B2, C1); rus (B1); valencià (B1, B2, C1, C2); xinès (B1); basc (B2) i grec (B2).

Així mateix, les llistes provisionals de persones admeses i excloses es publicaran el 21 de març i la convocatòria estableix a més un període d'al·legacions que finalitzarà el 27 de març.

Les persones interessades en les proves de certificació poden informar-se de les dates de realització de les proves escrites, així com sobri les dates i requisits dinscripció i matrícula, tant al portal web de les EOI, com al següent enllaç.

Es recomana a les persones aspirants consultar les pàgines webs de les EOI per obtindre informació actualitzada sobri els horaris o les possibles incidències relatives a les proves unificades de certificació.