Notícies d'Alacant i província

divendres, 2 juny 2023

Presenten les remodelacions de les places de la Constitució i Palamó de Villafranqueza

La regidoria d'Urbanisme és urgent a l'empresa adjudicatària perquè procedisca a l'inici de les obres del Centre Cívic en els termes inicialment aprovats.

La regidoria d'Urbanisme ha projectat la remodelació de tot l'àmbit de les places de la Constitució i Palamó a Villafranqueza que inclou el carrer Castelar que les uneix. La millora d'este espai es preveu que es pugui fer en un termini de sis mesos amb un pressupost base de licitació de 407.277,70 euros.

- Publicitat -

Per a la urbanització d'este espai es preveu millorar la fluïdesa i la mobilitat del vianant per mitjà de la reducció de la intensitat de la circulació. Les obres previstes comprenen des de la col·locació d'una nova pavimentació, eixamplament de voreres, mobiliari urbà, il·luminació i reg, zones de jocs infantils, arbratge fins a la reposició de la semaforització.

Les obres confronten amb els carrers Metge Francisco Boix, Sant Vicent, Músic José Torregrosa i el mateix carrer Castelar. “En l'actualitat esta zona està dedicada, quasi exclusivament al trànsit rodat, tenint un caràcter quasi residual l'espai de vianants el que resulta més palpable en no tenir arbrat i mobiliari urbà. Esta situació motiva que hi ha problemes de mobilitat i connectivitat a tot el conjunt” ha assenyalat, Adrián Santos Pérez, responsable d'àrea que s'ha reunit este divendres amb l'associació de veïns Villafranqueza-El Palamó on ha recollit les seues aportacions.

- Publicitat -

Reactivació del Centre Cívic Villafranqueza

La Junta de Govern té previst acceptar la sol·licitud realitzada el passat 9 de març pel contractista de reprendre les obres i requerir Centre Cívic Villafranqueza UTE, perquè procedeixi a l'inici de les obres en els termes inicialment aprovats.

estes actuacions compten amb un termini d'execució de deu mesos, a favor de la UTE formada per les mercantils de la Vall Informes i Projectes, SL i Obres i Serveis P. Selva, SL per import de 225.275,85 euros IVA inclòs com va aprovar la Junta de Govern en la sessió de 10 de maig de 2022.

Això suposa l'inici imminent d'unes actuacions que pretenen millorar les condicions d'ús dels veïns i treballadors de les instal·lacions actuals que s'ubiquen a la plaça de la Constitució de Villafranqueza. En este sentit s'ha decidit no acceptar les al·legacions ni les sol·licituds manifestades pel contractista al seu escrit de data 27 de gener de 2023, contra l'acord d'inici de l'expedient tendent a la resolució del contracte, aprovat per acord de la Junta de Govern Local de data 17 de gener de 2023.

Tot i l'evident i repetida conducta culpable del contractista en el no inici de les obres en els terminis i la forma que estableix la normativa aplicable, amb el consegüent perjudici que això ha ocasionat a este ajuntament i als ciutadans d'Alacant, des de la regidoria de Urbansimo s'entén que "primen les raons d'interès públic que consten a la Memòria de l'òrgan gestor perquè s'executin les obres, sense més dilació, en els termes que s'estableixen en el projecte aprovat a este efecte".

Pel responsable d'Urbanisme, Adrián Santos Pérez, “les noves instal·lacions del Centre Cívic hauran de ser un espai capaç de reallotjar les activitats que actualment s'hi troben”. Així mateix, continua, l'edil, “haurà de ser prou flexible per adaptar-se a possibles canvis gràcies als espais polifuncionals, en què es podrà donar cabuda, als diferents usos següents previstos”.

Després de les obres, l'edifici podrà albergar la base de la policia local, la seu de l'associació de veïns de barri, així com també, servirà de Centre Comunitari i tindran la seua seu els col·lectius de fiestes i comerciants, entre d'altres.

La parcel·la objecte del projecte es troba ubicada al número 4 de la Plaça de la Constitució de Villafranqueza, al municipi d'Alacant. La superfície de la parcel·la és d'uns 140m2 aproximadament, és de forma rectangular, mitgera per tres dels costats i façana exterior sud-sud-oest cap a la Plaça de la Constitució. Les superfícies de l'obra es distribueixen a les dos plantes de l'edificació, amb un total de 258,5 mXNUMX de superfície construïda.