fbpx

2.076 places d'ocupació pública 2021 per a personal sanitari

El total de l'oferta puja a 2.076 places, 1.130 de les quals corresponen a torn lliure i 946 a promoció interna.

El Ple del Consell ha aprovat l'Oferta Pública d'Ocupació del XNUMX per a personal gestionat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, que està constituïda per XNUMX placesestatutàries: XNUMX de torn lliure i XNUMX de promoció interna.

El total d'esta nova oferta aprovada per decret es divideix per categories professionals,amb indicació del nombre total de places per especialitat i sistema de provisió (nombre de places corresponent a torn lliure i nombre de places corresponents a promoció interna de personal estatutari fix).

Per categories, entre les XNUMX places estatutàries de torn lliure,són XNUMX places d'administratiu o administrativa; XNUMX d'auxiliar administratiu o administrativa, XNUMX de zelador, XNUMX d'infermer o infermera especialista obstètric ginecològic, XNUMX d'infermer o infermera IISS; XNUMX de facultatiu o facultativa especialista; XNUMX de fisioterapeuta, XNUMX metges de família EAP, XNUMX pediatre EAP, XNUMX de tècnic o tècnica cura auxiliar infermeria; XNUMX de tècnic o tècnica especialista laboratori i XNUMX de tècnic o tècnica especialista en radiodiagnòstic.

Pel que fa a les XNUMX places de promoció internade personal estatutari, corresponen a XNUMX d'administratiu o administrativa; XNUMX d'auxiliar administratiu o administrativa, XNUMX de zelador, XNUMX d'infermer o infermera especialista obstètric ginecològic, XNUMX d'infermer o infermera IISS; XNUMX de facultatiu o facultativa especialista; XNUMX de fisioterapeuta, XNUMX metges o metgesses de família EAP, XNUMX pediatre EAP, XNUMX de tècnic o tècnica cura auxiliar infermeria; XNUMX de tècnic o tècnica especialista laboratori i XNUMX de tècnic o tècnica especialista en radiodiagnòstic.

El cost de les places ja està contemplat al capítol I del Pressupost de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual cosa no comporta noves obligacions econòmiques.

CatalanSpanish