fbpx

Notícies d'Alacant i província

dissabte, 2 juliol 2022

El Consell autoritza el nombre més gran de vacants de la història amb 2.683 places

La dotació econòmica serà de 80,2 milions d'euros i el 56,2% de les places a cobrir es destinaran a atenció directa i gestió administrativa

El Consell ha autoritzat la cobertura durant este any un total de 2.683 places vacants a la Generalitat, la xifra més alta de la història, tal com s'estableix al Pla d'Actuació elaborat per les conselleries d'Hisenda i Model Econòmic i Justícia, Interior i Administració Pública i on es recull anualment el nombre de llocs a ocupar i les necessitats de personal.

- Publicitat -

Les places a cobrir, que són 867 places més que el 2021, es divideixen en quatre tipus, entre les quals es distingeixen les dedicades a gestió administrativa (997 places), les de atenció directa (720 places), les previstes per a la cobertura de jubilacions (551 places) i les que es dedicaran a gestionar els projectes finançats amb fons europeus (325 places). A més, cal sumar 90 places específiques per a Labora dedicades també a la gestió de projectes de fons europeus.

A diferència de l'any passat, el percentatge de cobertura de vacants a places de gestió per a este exercici s'ha fixat en un 70% de les disponibles a cada conselleria i organisme autònom, davant del 50% fixat el 2021. Per la seua banda, les places datenció directa tindran una cobertura del 100%, igual que les corresponents a jubilacions ia la gestió de projectes del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i altres projectes finançats amb fons europeus.

- Publicitat -

«En base a les necessitats que ens ha presentat cada departament de la Generalitat, hem acordat una cobertura ambiciosa, destinada a oferir el millor servei possible a la ciutadania. Estes empleats públics són els que s'encarregaran de tramitar sol·licituds, gestionar expedients i fer possible que tot l'entramat administratiu funcioni«, ha assenyalat el conseller d?Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler.

Per part seua, la responsable de Funció Pública del Consell, Gabriela Bravo, ha destacat que "hem treballat perquè la tramitació per a la cobertura d'estes llocs siga el més àgil possible". A més, s'ha dut a terme “un treball exhaustiu per unificar criteris i processos i prioritzar necessitats. L'objectiu és que no es produeixi cap minva en l'atenció essencial que presta la Generalitat».

Gestió administrativa i atenció directa

Les places de gestió administrativa (997) i d'atenció directa (720) conformen el 56,2% de les places que es cobriran, 1.717 d'un total de 2.683. Es tracta del grup més nombrós, ja que estes places conformen el gruix del funcionament de l'administració de la Generalitat.

Les places de gestió són les que permeten tota la tramitació d'expedients, de subvencions, d'ajudes o de sol·licituds de reconeixement, entre d'altres. Conformen una gran part de la tasca administrativa que es desenvolupa dins de les oficines i que permet la materialització de les iniciatives de la Generalitat.

«La crisi econòmica generada per la COVID-19 i els efectes sobre el mercat energètic i de productes provocat per la invasió de Rússia a Ucraïna ha comportat la creació de línies d'ajuts extraordinaris per part del Consell per ajudar els sectors més afectats, i això suposa un volum de gestió addicional que ha de ser tramitat de la manera més ràpida i més eficient possible. Les empreses, els autònoms i la ciutadania necessiten disposar d'estes ajudes com més prompte millor», ha apuntat Vicent Soler.

Per la seua banda, les places de atenció directa són aquelles destinades a oferir un servei en contacte amb la ciutadania, generalment als departaments que s'encarreguen de la gestió dels serveis públics fonamentals. Es divideixen en 359 places per educació,, 186 places per serveis socials i més d'un centenar per a la resta de departaments.

En estes casos es tracta de personal funcionari que presta serveis a ladministració del Consell i no en centres docents, hospitals i jutjats. Les places de professors i professores (60.000 empleats i empleades), personal sanitari (65.000 empleats i empleades) i personal de justícia (5.000 empleats i empleades), es tramiten de manera directa per les conselleries corresponents i no formen part del pla dactuació.

Així mateix, també s'hi inclouen 52 places per a Labora (Servei Valencià d'Ocupació i Formació) i 55 per a Invassat, que és l'òrgan cientificotècnic en matèria de prevenció de riscos laborals de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

«L?administració no només és una garant dels drets de la ciutadania, sinó que també representa el motor dels canvis que la societat requereix per millorar. Estes efectius s'encarregaran de l'atenció directa a la ciutadania valenciana per poder gaudir dels drets socials, polítics i econòmics reconeguts constitucionalment», ha assenyalat Gabriela Bravo.

Jubilacions i gestió de fons europeus

A estes places se sumarà la cobertura de 551 jubilacions en el conjunt de les conselleries i organismes autònoms de la Generalitat, així com de 325 places dedicades per primera vegada a la gestió de projectes del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MMR) i altres projectes vinculats als fons europeus ordinaris Feder i FSE i React.

En funció dels projectes que gestionarà cada departament i les necessitats de personal addicional que implicaran pel seu volum pressupostari, s'ha determinat el nombre de places a cobrir, així com la seua tipologia.

«En este moment, ens trobem davant del repte de certificar de manera eficient els projectes finançats amb fons europeus Next Generation per captar així el màxim de recursos. La gestió d'estes fons necessita efectius necessaris i preparats per tramitar un gran volum d'expedients», ha assenyalat Bravo.

500 nomenaments de caràcter temporal

Així mateix, durant el 2022 també es duran a terme 494 nomenaments per a l'execució de programes de caràcter temporal i durada determinada, que se situen fora del Pla dactuació. Estes nomenaments es produeixen en funció de la possibilitat reconeguda a la Llei 4/2021 de funció pública per respondre a necessitats d'efectius no permanents de l'administració pública.

Es tracta de 246 places per a tramitar expedients relacionats amb el MMR per import de 11,2 milions, entre les quals destaquen 78 per a habitatge; i 248 places més amb una dotació de 10,4 milions per al conjunt de necessitats puntuals de l'administració.

L'execució de programes de caràcter temporal i de durada determinada no pot tenir una durada superior a tres anys. Finalitzat el termini inicial, el nomenament podrà ser prorrogat anualment sempre que el programa estigua vigent en aquell moment, amb dotació pressupostària per fer-ho i s'acrediti de forma expressa la necessitat de la pròrroga. En cap cas la suma del termini màxim que s'haja fet constar en el nomenament i el de les pròrrogues podrà excedir quatre anys.

Pla d'actuació

Des de l'aprovació el 2018 de l'Ordre 1/2018 per la qual es regula el procediment d'autorització en matèria de personal i cobertura de vacants, les conselleries amb competències en matèria d'hisenda i funció pública aproven anualment per a cada conselleria i organisme autònom un pla d'actuació que recull el nombre de places a cobrir i les necessitats de personal.

L'ordre, que s'aplica tant a l'Administració de la Generalitat com als seus organismes autònoms, també estableix els procediments d'autorització relatius a la classificació dels llocs de treball, l'establiment i la modificació de les retribucions del personal i el procés per al nomenament de personal funcionari interí, personal estatutari temporal i contractació de personal laboral temporal.

ValenciàEspañol