Notícies d'Alacant i província

dijous, 28 setembre 2023

Convocades cinc places de conserge a Orihuela mitjançant concurs oposició lliure

La Regidoria de Recursos Humans obri un procés selectiu per a la cobertura en propietat de cinc places de conserge.

La Regidoria de Recursos Humans, que dirigeix ​​Agustina Rodríguez, ha donat a conèixer la publicació al Butlletí Oficial de l'Estat de l'anunci referent a la convocatòria per a la provisió de cinc places de conserge mitjançant concurs oposició corresponent a l'oferta d'ocupació pública de l'any 2022.

- Publicitat -

Es reserva una de les cinc places per a persones amb discapacitat (considerant com a tals les definides al Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre), sempre que acreditin el seu grau de discapacitat i la compatibilitat amb l'exercici de les tasques pròpies de les places convocades. A més desta convocatòria es constituirà una borsa de conserges.

La Publicació de les Bases es troben al BOP Núm. 22 de 01/02/2023 i BOP Núm. 107 de 05/06/2023 (modificació). El termini de presentació d'instàncies és obert fins el pròxim 28 de setembre a la seu electrònica de l'Ajuntament de Orihuela: https://sedeelectronica.Orihuela. És

- Publicitat -

Taxa: 67,04 Euros

Mitjà de pagament: CAIXABANK ES97 2100 3790 2413 0067 1760

Publicació permanent: Portal de Transparència https://Orihuela.sedelectronica.es

“1.INSTITUCIONAL/1.7. RECURSOS HUMANS/1.7.2. PROCESSOS SELECTIUS/BASES I CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA EN PROPIETAT DE 5 PLACES DE CONSERGE MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE”

Constitució de Borsa: SI

Contacte: [protegit per correu electrònic] o Telèfon: 966076123 Extensió 3100