fbpx

Notícies d'Alacant i província

dijous, 7 juliol 2022

Aprovació inicial del Pla d'Accessibilitat de l'espai urbà de Torrevieja

El Pla d'Accessibilitat té com a objecte fer gradualment accessible l'entorn existent, a fi que totes les persones el puguin utilitzar amb llibertat i autonomia.

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Torrevieja ha aprovat provisionalment el Pla d'Accessibilitat de l'Espai Urbà, que recull l'estat actual d'accessibilitat de l'espai i estableix les actuacions necessàries, determinant-ne una valoració juntament amb la seua priorització.

- Publicitat -

El pla està estructurat en tres àmbits, Espai Públic, Edificis Públics Municipals, Transport Urbà i Places de Mobilitat Reduïda, comptant a més amb un annex d'accessibilitat de les Platges Urbanes de Torrevieja.

La regidora de Qualitat dels Serveis Urbans, Sandra Sánchez, ha informat que el Pla d'Accessibilitat de l'Espai Urbà té com a objecte fer gradualment accessible l'entorn existent, a fi que totes les persones el puguin utilitzar amb llibertat i autonomia.

- Publicitat -

El pla avalua el nivell d'accessibilitat que hi ha en un espai, defineix les actuacions necessàries per adaptar-lo, les valora, prioritza i proposa un pla estratègic d'etapes per executar-lo. També és una eina que permet dur a terme accions transversals dins làmbit municipal, on cada àrea o departament introdueixi els paràmetres daccessibilitat en les seues actuacions.

Torrevieja és un municipi que compta ja amb algunes distincions com a destinació turística potencial, dentre els quals destaca la certificació d'alguna de les seues platges situades dins del Terme Municipal sota les següents normes i distincions: Bandera Blava que atorga la Fundació Europea d'Educació Ambiental, ISO 9001 (Gestió de Qualitat) i ISO 14001 (Gestió Mediambiental) ambdos auditories realitzades per AENOR; Qualitur marca de qualitat turística i gestió mediambiental de la Conselleria de Turisme de la Generalitat, que s'atorga a les platges que estan en possessió dels certificats de gestió de qualitat, el medi ambient o l'accessibilitat basats en els models reconeguts per l'Agència Valenciana del Turisme i també Q Turística, norma espanyola de Qualitat Turística atorgada per l'Institut per a la Qualitat Turística Espanyola (ICTE).

La responsabilitat que un entorn siga accessible i permeti que s'arribi a tots els ciutadans de la mateixa manera i evitar que es produeixin situacions d'asimetria social és dels poders públics. Les normatives que s'han aprovat en els darrers anys per fomentar l'Accessibilitat Universal són diverses, i l'objecte és promoure un tracte igualitari entre totes les persones, independentment de la seua situació.

Este document aprovat inicialment, es basa en un treball de camp en els àmbits d'accessibilitat que preveu l'estudi, no només dels paràmetres normatius, sinó també d'altres paràmetres que, no recollits per la normativa vigent, són reconeguts per la bibliografia com a rellevants per aconseguir l'accessibilitat, especialment en l'àmbit urbanístic.

Això té conseqüències importants en les previsions pressupostàries, oferint este Pla dos estimacions econòmiques: la relativa a les obres dadequació a la normativa vigent i la relativa a les obres de millora per ser actuacions no exigibles per la normativa vigent.

ACCESSIBILITAT A L'ESPAI PÚBLIC

L'espai públic està format per tots els carrers, places, parcs i jardins que formen part del terme municipal. Als carrers cal crear un equilibri entre els vianants i els vehicles que hi transiten, donant prioritat als vianants i creant alternatives per als vehicles.

S'ha establert una delimitació del municipi en set zones, de la lletra A a la lletra G, de manera que s'han generat àrees homogènies en tipologia urbanística, densitat poblacional i mancances prèvies d'accessibilitat universal, definint a més una sèrie d'itineraris de vianants preferents en base a criteris d'usabilitat i connectivitat dins de la localitat, coincidint en major mesura amb els criteris establerts al Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) del municipi, interconnectant les principals vies de la localitat amb els serveis i edificis públics principals.

ACCESSIBILITAT ALS EDIFICIS PÚBLICS MUNICIPALS

El pla per als edificis o locals de titularitat municipal, inclou una relació de les dependències que es troben de cara al públic i ofereixen servei municipal, analitzant l'edificació pròpiament dita i l'entorn immediat de l'edifici i la connexió amb la via pública. L'avaluació i l'anàlisi s'han realitzat a 38 edificis públics municipals.

ACCESSIBILITAT EN EL TRANSPORT I PLACES DE MOBILITAT REDUÏDA

El transport urbà és fonamental a l'hora que les persones amb problemes per accedir a mitjans de transport convencionals puguin desplaçar-se lliurement i autònomament per tota la ciutat, per tant, està relacionat amb el pla d'accessibilitat a l'urbanisme del municipi.

Per a l'avaluació s'ha realitzat un estudi dels itineraris més freqüentats fins a les parades d'autobusos i places d'aparcament reservat per a persones amb problemes de mobilitat, analitzant la situació i les característiques d'estes elements de transport, així com descrivint tant les barreres que puguin arribar a presentar com a condicions d'accessibilitat que haurien de complir.

EXPOSICIÓ PÚBLICA A TRAVÉS DEL PORTAL WEB DE L'AJUNTAMENT

Un cop aprovat tècnicament el Pla d'Accessibilitat, s'inicia l'etapa de la tramitació i la posada en coneixement dels ciutadans. Per això es realitzarà una exposició pública a través del portal web de l'Ajuntament de Torrevieja per tal de demanar l'opinió dels ciutadans i de les organitzacions més representatives de la ciutat, a fi d'enriquir els documents mitjançant el suggeriment de problemes que es puguin presentar, així com les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries, tot això pel termini mínim dun mes.

A continuació seran resoltes estes aportacions per elaborar el document definitiu i procedir a la seua tramitació pròpia per convertir-lo en noma jurídica, mitjançant la seua aprovació per l'Ajuntament, a fi que este instrument serveixi de base normativa per poder ser exigit a les actuacions públiques i privades.

ValenciàEspañol