Notícies d'Alacant i província

dimecres, 21 febrer 2024

Els regants reclamen a Torrevieja dur a terme un nou Pla Hidrològic Nacional

Defensen l'aigua com un assumpte d'Estat i reclamen una acció política ferma per tindre l'aigua garantida.

En un context de canvi climàtic, on la disponibilitat d'aigua cada vegada serà menor, els més d'un miler d'agricultors que s'han donat cita a la XIV edició de el Congrés Nacional de Comunitats de Regants van concloure ahir que este recurs és un assumpte d'Estat i per tant, reclamen una acció política integradora i largoplacista, que tingui com a pilar un nou Pla Hidrològic Nacional capaç de garantir la demandes dels diferents usuaris.

D'esta manera, tenint com a nord l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible de garantir la disponibilitat d'aigua i la seua gestió eficient- els regants demanen recolzar-se en un Pacte Nacional d'el Aigua que faça possible tira endavant sense traves totes les actuacions que ja estan contemplades en els diferents plans de conca vigents i en els quals s'inclouen les obris de regulació corresponents, sempre que siguen lògicament sostenibles en termes mediambientals, econòmics i socials.

En este sentit, consideren a més que donat el paper social que compleixen els embassaments a l'hora no només de garantir aigua en època de sequera sinó d'evitar els danys produïts per les inundacions, s'han d'invertir els recursos personals i econòmics necessaris per a la seua seguretat i òptim funcionament.

A més, en un món hiperconnectat com el que vivim, consideren imprescindible avançar cap a un Sistema Integrat de l'Aigua on tots els recursos -tant superficials (embassaments, dessaladores, aigua reutilitzada ...) com subterranis (aqüífers) - estiguen alineats amb les diferents demandes.

Precisament, per poder gestionar adequadament este sistema integrat de l'aigua, reclamen una reordenació de el sector públic per potenciar el funcionament de les confederacions hidrogràfiques i la seua dependència de l'Administració Central.

Elevar els fons europeus per a modernització

A més de el paper de les obris de regulació en un entorn de canvi climàtic, la necessitat d'augmentar el finançament públic de la modernització va ser un altre dels grans temes de debat d'esta cita celebrada a Alacant. En este sentit, els regants van concloure que 2018 és un bon moment per elevar els fons europeus (FEADER) programats per a modernització de regadius en tots els Plans de Desenvolupament Rural inclòs el nacional.

Concretament, conclouen que estes fons s'han de distribuir de forma més equitativa per compensar les inversions escomeses pels regants, amb independència de la comunitat autònoma en què s'executi el projecte de modernització.

En este sentit, després d'analitzar la fórmula posada en marxa a Castella i Lleó, on l'esforç financer de el Ministeri d'Agricultura -gestionat a través de Societat Estatal d'Infraestructures Agràries (SEIASA) - es veu recolzat per la Conselleria d'Agricultura i Ramaderia de la Junta, els regants consideren que s'està a temps de seguir este exemple i aplicar els mateixos criteris de finançament a tot el territori nacional per tendir cap a fórmules més favorables per als usuaris.

El salt a l'administració electrònica

Finalment, el tercer tema abordat al Congrés va ser la governança d'aigua. A l'igual que modernitzen els seus sistemes de reg, els regants són conscients que han de fer front també a una transformació dels seus sistemes de gestió administrativa per adaptar-se a el nou entorn digital d'acord a les particularitats de cada comunitat de regants per minimitzar les obligacions de les de menor grandària i per tant, menys recursos.

D'altra banda, les comunitats de regants impulsaran les iniciatives necessàries per al compliment de les novetats legislatives relacionades amb la nova Llei de Contractes de Sector Públic, la Llei de Transparència i el nou Reglament europeu de Protecció de Dades.

El Congrés Nacional de Comunitats de Regants té el seu origen el 1914 als Congressos Nacionals de Regs, que van néixer amb l'ànim de crear un organisme permanent dedicat a l'execució d'obris públiques que afavorissin un aprofitament millor de les aigües. estes trobades, interromdemanes arran de la Guerra Civil espanyola, van tornar a reprendre's el 1964 amb la celebració del I Congrés Nacional de Comunitats de Regants a València. Des de llavors i fins hui, s'han celebrat un total de catorze congressos a les ciutats de València, Sevilla (2), Lleó, Múrcia, Saragossa (2), Granada, Badajoz, Castelló, Palma de Mallorca, Tarragona, Huelva i Torrevieja.