fbpx

Notícies d'Alacant i província

diumenge, 14 agost 2022

Arranca la redacció del nou Pla Especial de Tabarca

El Pla vigent de l'illa data de 1984, per la qual cosa urgeix l'adaptació a la normativa autonòmica actual.

La Junta de Govern ha acordat este dimarts l'aprovació de la convocatòria d'un procediment obert simplificat per contractar el servei de redacció del document inicial estratègic i l'esborrany del nou Pla Especial de l'Illa de Tabarca, amb un termini dexecució de nou mesos, amb un valor estimat del contracte 61.297,56 €, IVA inclòs.

- Publicitat -

Este contracte té per objecte preservar el conjunt històric artístic de la illa, així mateix, es tindran en compte els treballs necessaris per a la redacció de l'Estudi Ambiental i Territorial Estratègic que permeti identificar, descriure i avaluar els efectes probables sobre el medi ambient que puguin derivar-se de l'aplicació del Pla Especial. També s'hi inclou l'elaboració de l'Estudi de Paisatge i Integració Paisatgística i tots els estudis sectorials necessaris.

La regidoria d'Urbanisme ha iniciat els tràmits per a la licitació del contracte de redacció del Pla especial de Tabarca. Es tracta, segons Adrián Sants, responsable de l'àrea, d'“un pla que es va començar a redactar l'any 2000 però que, actualment, no compleix les determinacions de la Llei d'Ordenació del Territori i Paisatge de la Comunitat Valenciana (LOTUP)”. En este sentit, la regidoria ha proposat externalitzar els treballs dadaptació del projecte del Pla a la nova normativa amb les actualitzacions corresponents a la nova llei valenciana.

- Publicitat -

Adrián Santos ha assenyalat que “és un pla que cal urgentment per part dels veïns i entitats de l'illa per donar solució a tots els problemes que pateixen els veïns com ens han traslladat”. Este nou pla donaria solució a les nombroses demandes veïnals que afecten les diferents administracions implicades. Santos incideix que “cal posar en valor este emblema de la ciutat com a atractiu cultural, patrimonial i turístic per la qual cosa creiem que és prioritari la seua aprovació inicial”.

Actualització del Pla Especial de 1984

L'Illa de Tabarca compta amb un Pla Especial aprovat definitivament el 5 d'octubre de 1984, a què s'acompanya un Catàleg de Proteccions aprovat provisionalment anys més tard, el 19 de juny de 2009.

El Catàleg de proteccions aprovat provisionalment l'any 2009 per al conjunt de l'Illa inclou una sèrie d'elements amb prou entitat per protegir i dels quals resulten un conjunt de 31 fitxes.

Atesa l'antiguitat del referit Pla Especial, per part de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport es va emetre informe el 22 de gener de 2018 requerint a l'Ajuntament d'Alacant la redacció i la tramitació d'un Pla Especial de Protecció del Conjunt d'Històric de l'Illa de Tabarca, tot això d'acord amb el que especifica la disposició transitòria segona de la Llei 4/1998 d'11 de juny del Patrimoni Cultural Valencià que obliga a l'elaboració d'un Pla especial de protecció de l'àrea afectada per la declaració d'un Bé d'interès cultural.

L'esmentat Pla Especial aprovat l'any 1984 no es troba convalidat per cap informe de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, que certifiqui que es troba actualitzat a les disposicions de la Llei de Patrimoni Cultural Valencià, per la qual cosa es fa necessari la redacció i la tramitació d'un nou Pla Especial de Protecció.

Pel que fa al Catàleg, este contindrà a més dels elements declarats Bé d'Interès cultural a l'illa totes aquelles edificacions contingudes a les 31 fitxes del Catàleg aprovat provisionalment que acompanya el PE de l'Illa de Tabarca, la Torre defensiva Sant Josep declarada Bé d'Interès Cultural i la muralla que envolta tota l´illa i que el dota d´un caràcter de fortificació.

ValenciàEspañol