Notícies d'Alacant i província

dilluns, 4 desembre 2023

El Ministeri de Transports dóna el vistiplau al 'Pla Eixample Llevant' de Benidorm

Prèviament a l'emissió de l'informe, es va requerir un estudi de trànsit i capacitat en què s'analitza la incidència dels desenvolupaments urbanístics al nivell de servei de la carretera.

La Direcció General de Carreteres, dependent del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, ha emès un informe favorable al desenvolupament del Pla Parcial “Eixample Llevant” de Benidorm, fet que suposa un pas més endavant en el llarg procés administratiu necessari per al projecte de desenvolupament urbanístic d'una superfície bruta de 575.371 metres quadrats, que inclou una superfície de parc públic de 61.629 metres.

L'informe ministerial assenyala que el Sector, el Pla Parcial del qual està ultimant la fase de Declaració Ambiental i Territorial Estratègica, no està afectat per les zones de protecció de la Xarxa d'Interès General de l'Estat, però està directament connectat amb l'enllaç N-332/AP-7, situat a 900 metres per l'Avinguda de la Comunitat Europea, fet que feia “convenient” analitzar la documentació d'acord amb una Ordre sobri procediments complementaris per autoritzar nous enllaços o modificar els existents a les carreteres de l'Estat.

Prèviament a l'emissió de l'informe, es va requerir un estudi de trànsit i capacitat en què s'analitza la incidència dels desenvolupaments urbanístics al nivell de servei de la carretera. En este estudi s'inclou expressament el anàlisi de la capacitat dels enllaços per atendre la demanda dʻeixida de la carretera en hores punta.

Un cop aportades des de l'Ajuntament les actuacions oportunes per a garantir el manteniment del nivell de servei del trànsit general, el projecte també ha rebut el plàcet d'este Ministeri. estes actuacions seran executades al si del Programa d'Actuació del sector esmentat, impulsat per una Agrupació d'Interès Urbanístic que integra la majoria dels propietaris de l'àmbit.