Notícies d'Alacant i província

dilluns, 4 desembre 2023

Petrer sancionarà amb 3.000 euros la prostitució a espais públics

El ple de l'Ajuntament ha aprovat una ordenança municipal pionera a la província d'Alacant.

El ple de la Corporació Municipal de Petrer ha aprovat una ordenança municipal que té com a finalitat promoure l'eradicació de la prostitució i altres formes d'explotació sexual al municipi. "El nostre objectiu amb esta ordenança, que és pionera a la província d´Alacant, és protegir els drets de les dones víctimes del sistema prostitucional", ha indicat la regidora d´Igualtat i Serveis Socials, Ana Tortosa.

I és que l'Ajuntament de Petrer duu un llarg recorregut de treball sobri esta matèria. De fet, el març d'este mateix any, va celebrar unes jornades, al marco del 8M, Dia Internacional de les Dones, contra la prostitució i el tràfic de dones i xiquetes, en què van participar ponents expertes en la matèria.

"Treballem amb el focus ja que la prostitució és una forma més de violència contra les dones, per això les sancions que estableix l'ordenança es dirigeixen sempre cap a l'home que sol·licita estes serveis", ha subratllat Nuria Molina, agent d'Igualtat del Ajuntament.

L'ordenança articula una sèrie de mesures encaminades a la defensa i protecció de les dones en situació de prostitució des d'un punt de vista jurídic, psicològic i social, ia garantir la convivència a l'espai públic en condicions d'igualtat on tota la ciutadania puga exercir lliurement els seus drets. També identifica les conductes susceptibles d'infracció administrativa i estableix les sancions corresponents que, si són molt greus, poden ascendir a 3.000 euros.

L'àmbit d'aplicació comprèn el terme espais, construccions i elements com les vies públiques de tota índole situades al terme municipal, així com el mobiliari urbà en la seua totalitat; els edificis públics, centres educatius i culturals, piscines, zones esportives i qualssevol altres construccions municipals de naturalesa anàloga que siguen destinades a un ús oa un servei públic; però també els vehicles que es trobin estacionats a les instal·lacions de qualsevol espai públic municipal, així com a la via pública, entre d'altres.

L'ordenança estableix tres nivells d'infracció que comportarà sancions aparellades: infraccions lleus per col·locar, repartir, divulgar i/o difondre publicitat que promogui, afavoreixi o fomenti el consum i/o mercat de la prostitució, així com el turisme sexual, quan s'utilitzi l'espai públic o els elements que l'integren i que constitueixen l'àmbit objectiu d'aplicació. Amb una multa de 500 a 750 euros.

Infraccions greus que es consideraran aquelles en què se sol·liciti, negociï o accepti directament o indirectament serveis sexuals retribuïts.

A estes efectes, es considera sol·licitud o acceptació la proposició per a gaudi propi o per a un tercer de la realització de qualsevol activitat de caràcter sexual a canvi d'un pagament en diners o en espècie; la realització de qualsevol activitat de caràcter sexual a l'espai públic a canvi de retribució; així com col·laborar amb els demandants de serveis sexuals amb accions com façalitar, vigilar i alertar sobri la presència dels agents de l'autoritat. En estes casos, les sancions oscil·len entre 750 i 1.500 euros.