Notícies d'Alacant i província

dimarts, 20 febrer 2024

Petrer instal·la 38 contenidors de recollida d'oli domèstic usat a la via pública

L'equip d'educadors ambientals de Petrer informarà a les seues accions de carrer del correcte ús d'este nou contenidor.

De la mà del Consorci de residus CREA, Petrer incorpora un total de 38 contenidors de recollida selectiva d'oli domèstic a diferents punts del municipi.

D'esta manera, es passa de comptar amb dos contenidors amb esta finalitat, els dos que estaven ubicats als mercats de Petrer, a 38, que, en el cas de Petrer, s'estan instal·lant al costat dels contenidors de recollida de roba usada.

Divendres passat va començar la instal·lació d'estes contenidors amb la disposició dels primers 32, col·locant-se els sis restants els pròxims dies.

Estes 38 contenidors formen part del total dels 194 que s'estan instal·lant a 12 dels 14 municipis que formen part de l'àrea de gestió del consorci.

El servei té una ràtio d'un contenidor per cada 947 habitants, una de les més altes de la Comunitat Valenciana. A més, inclou el subministrament, instal·lació, manteniment i neteja dels contenidors.

Els veïns i veïnes de Petrer poden dipositar el seu oli de cuina usat en una ampolla de plàstic tancada (admetent des d'ampolles petites fins a garrafes de 6-8 litres) sense cap limitació d'horaris cada dia de la setmana. Cal destacar que els olis usats són altament contaminants (un litre d'oli usat pot contaminar més de 1.000 litres d'aigua) si no es tracta adequadament, per això una recollida selectiva eficaç té una gran importància a nivell mediambiental.

Els olis usats recollits seran tractats convenientment en plantes autoritzades per evitar-ne l'afecció al medi ambient i afavorir-ne la valoretzació. Els olis usats

seran transformats en biocombustibles, fomentant alternatives sostenibles als combustibles fòssils convencionals. Es recicla així el 100% de l'oli recollit.

Els contenidors, amb capacitat per a 240 litres, estan fabricats en acer galvanitzat ignífug i disposen de sistemes antiabocaments. La boca del contenidor garanteix la seguretat de la persona usuària a lhora de dipositar els residus.

ACCIONS INFORMATIVES AL CARRER EQUIP EDUCADORS AMBIENTALS

L'equip d'educació ambiental de Petrer, integrat per tres persones, segueix la campanya d'informació i sensibilització al carrer, amb diverses accions informatives en carrers i places dos tardes a la setmana.

A més d'informar sobri el correcte ús del contenidor marró de residus orgànics i de tot allò relacionat amb el reciclatge, també incorporaran informació sobri els nous contenidors de recollida selectiva d'olis usats.

Les dos accions informatives de carrer previstes per a esta setmana són:

· Dimarts 25/10 – vesprada – Jardí Vicent Blasco Ibáñez

· Dijous 27/10 – vesprada – Plaça Luis Sempere Berenguer