fbpx

Notícies d'Alacant i província

dimecres, 5 octubre 2022

La gent gran de Benidorm pot demanar l'ajuda per alleujar despeses de llum

L'ajut, cofinançat per l'Ajuntament i la Diputació, es pot tramitar de manera presencial o telemàtica fins este divendres 26 d'agost

La Regidoria de Benestar Social, que dirigeix ​​Ángela Llorca, recorda les persones més grans de 65 anys empadronades a Benidorm que esta setmana finalitza el termini per sol·licitar la nova ajuda llançada per l'Ajuntament per alleujar la despesa de la factura de la llum. Una ajuda que preveu un pagament únic d'almenys 50 euros per compensar la despesa energètica de l'habitatge habitual i que es pot demanar fins divendres, dia 26.

- Publicitat -

Llorca ha indicat que “a esta convocatòria d'ajuts destinaran 300.000 euros, cofinançats per la Diputació d'Alacant a través d'una subvenció concedida a l'Ajuntament per atenuar els efectes de la pobresa energètica".  

L'edil ha recordat que “en cas que un cop ateses totes les sol·licituds no s'hajan esgotat els 300.000 euros pressupostats, el romanent que haja quedat es distribuirà entre totes les persones beneficiàries”. D'esta manera, “l'ajuda inicial de 50 euros es podria incrementar fins a un màxim de 100 euros".

- Publicitat -

Poden sol·licitar estes ajuts les persones més grans de 65 anys, que portin almenys els darrers 5 anys empadronades a Benidorm de forma ininterrompuda i que sigan propietàries o arrendatàries d'un habitatge destinat a residència habitual. A més, la resta dels membres de la unitat familiar –fins a tercer grau de consanguinitat- que convisquin a la casa també hauran d'haver complert els 65 anys i estar empadronats a la ciutat pel mateix període de 5 anys ininterrumdemans.

L'ajut es pot sol·licitar de manera telemàtica o presencial. Per a la tramitació telemàtica, cal accedir amb certificat digital a la Seu Electrònica de l'Ajuntament –https://sede.benidorm.org/catalogo-de-servicios/BSENER/-. Les persones que l'opció presencial poden acudir al Registre General de l'Ajuntament, centres socials José Llorca Linares, La Torreta, Jelena i Tanit, les extensions administratives –demanant cita prèvia per a través de www.benidorm.org-, ia les dependències de la Regidoria de Benestar Social. A més, es pot presentar per correu postal certificat, aportant la documentació requerida i l'imprès de sol·licitud, disponible a la Seu Electrònica i als centres socials.

A més de l'imprès de sol·licitud, en cas de ser propietari s'ha d'aportar el rebut de l'IBI del 2021 pagat, el DNI de tots els membres de la unitat familiar de convivència, tres rebuts de l'electricitat abonats el 2022, el document de domiciliació bancària signat per l'entitat i fotocòpia de la cartilla o document equivalent.

Les persones arrendatàries, per la seua banda, han d'aportar el contracte de lloguer -que haurà de ser almenys un any de durada-, el DNI de tots els membres de la unitat familiar de convivència, tres rebuts de llum pagats este any, i la domiciliació bancària. En cas de no ser titular dels rebuts de la llum, cal acreditar estar a càrrec d'esta despesa.

Tal com estableixen les bases, en el cas dels arrendaments no es pot tenir parentiu per consanguinitat o afinitat en cap grau amb el propietari de lhabitatge.

ValenciàEspañol