Notícies d'Alacant i província

dimarts, 29 novembre 2022

Surt a consulta pública l'edificabilitat i usos del Sector PAU7 'Els Urbans' de Sant Vicent

La 42 modificació del PGOU redefinirà també la connexió i les tipologies edificatòries d'este terreny a l'est del nucli urbà.

L'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig treu a consulta pública prèvia, des d'hui, la possible tramitació de la 42 modificació puntual del Pla General, ara en revisió, a l'àmbit del Sector PAU7 “Els Urbans”, situat a l'est del nucli urbà per abordar el seu desenvolupament urbanístic.

- Publicitat -

Així, després de la modificació puntual el desenvolupament urbanístic d'esta àrea frontissa de 29'16 ha., entre l'eixample i el disseminat, que no compta amb ordenació detallada, segons la fitxa del vigent PGOU de 1990, redefinirà les condicions de connexió, integració , edificabilitat, usos i tipologies edificatòries.

L'alcalde i regidor d'Urbanisme, Jesus Villar ha indicat que amb este desenvolupament es persegueix “proposar un model urbanístic que respongui a les necessitats actuals del municipi”, així com, afegeix el primer edil, “donar solució als problemes paisatgístics dels límits de la ciutat i incorporar les àrees urbanes aïllades i desvinculades de Sant Vicent del Raspeig”.

- Publicitat -

La modificació puntual plantejada participa dels objectius i l'estratègia previstos a l'Esborrany del Pla General Estructural, presentat al seu dia a la Generalitat Valenciana: la reedició dels sectors residencials amb criteris de sostenibilitat urbana i la creació de cinturons verds i dotacionals. Es pretén formular un model de creixement compacte que vertebre els límits de la ciutat amb un model residencial “divers, polifuncional, compacte, eficient i eficaç”, argumenta la proposta sotmesa a exposició pública.

Amb el desenvolupament Sector PAU7 “Los Urbanos”, segons la proposta, es delimitaran dos cinturons verds que envoltaran la ciutat i que conformarà la futura façana de la Ronda Nord del municipi, prevista al futur Pla General, considerada element articulador bàsic de la mobilitat urbana de Sant Vicent del Raspeig.

A més, s'hi incorporaran les principals dotacions del municipi, conformant un sistema d'equipaments al qual s'incorporarà un parc esportiu de 57.540m2, el 20% de la superfície, la reserva de sòl dotacional educatiu per a l'ampliació del CEIP Reyes Católicos.

Així mateix, cal destacar que les noves zones verdes connectaran amb la infraestructura verda de caràcter natural, fent d'amortidors de futurs impactes paisatgístics que pugui provocar els nous desenvolupaments. Finalment, el desenvolupament permetria sinergies productives per la proximitat amb la Universitat d'Alacant, així com la potenciació d'usos vinculats als sòls urbans residencials i als terciaris confrontants.

El termini de consulta pública prèvia de l'esborrany de la modificació puntual núm. 42, del PGOU a l'àmbit del Sector PAU7 Els Urbans, per a la presentació d'opinions, observacions o suggeriments per part de qualsevol persona o entitat, és de vint dies, des d'hui 31 d'octubre de 2022, dia de la seua publicació a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig, tal com estableix la Llei Valenciana 5/2015 dOrdenació del Territori Urbanisme i paisatge (LOTUP).

Les propostes recollides a la consulta pública prèvia generaran un informe que haurà d'incorporar-se a l'expedient amb la indicació del nombre de participants, opinions emeses i informe de respostes.

CatalàEspañol