Notícies d'Alacant i província

dimecres, 17 abril 2024

La Conselleria s'inicia la fase de participació i concertació de l'PAT del Baix Segura

La directora general de Política Territorial s'ha reunit amb els alcaldes i alcaldesses de Sant Isidre, Catral, Dolores, Guardamar de Segura, Torrevieja, Daya Nueva, Daya Vella, Sant Miquel de Salines, Els Montesinos, Benejuzar, Benijófar, Rojals, Rafal, Algorfa i Almoradí.

La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ha iniciat la fase de participació i concertació dels treballs d'elaboració de el Pla d'Acció Territorial (PAT) del Baix Segura.

Durant dos jornades de treball, la directora general de Política Territorial i Paisatge, Rosa Pardo, juntament amb personal tècnic de la Conselleria i responsables de la UTE encarregada dels treballs tècnics de el pla, s'han reunit amb els alcaldes i alcaldesses dels municipis de Sant Isidre, Catral, Dolores, Guardamar de Segura, Torrevieja, Daya Nueva, Daya Vella, Sant Miquel de Salines, Els Montesinos, Benejuzar, Benijófar, Rojals, Rafal, Algorfa i Almoradí.

En estiguas reunions mantingudes amb cadascun dels municipis s'han tractat les necessitats, problemes, oportunitats i particularitats que convindria recollir en el pla territorial per dotar d'una ordenació adequada i adaptada a les realitats i complexitats que presenta la comarca, amb la finalitat de arribar a un desenvolupament sostenible de la mateixa, ha informat la directora general.

Així mateix, ha explicat Rosa Pardo, “en estes reunions, ia vista dels problemes i les oportunitats de la comarca, dels esdeveniments de l'any passat i de l'impacte i eixida de l'actual pandèmia, s'han posat sobri la taula tota una sèrie d'elements comuns.”

Infraestructura verda comarcal

En este sentit, ha continuat, “un d'estes aspectes comuns i que gaudeix d'un consens total és l'aposta per una infraestructura verda comarcal articulada des del punt de vista ecològic per espais de gran valor com el riu Segura, l'Horta, els aiguamolls o la Serra d'Escalona”.

A més, esta infraestructura verda estaria connectada funcionalment per una malla de sendes i noves vies bicicletes i de vianants entre els espais habitats i els de més interès natural o paisatgístic.

Segons ha indicat Rosa Pardo, "els ajuntaments són conscients que la necessitat de donar resposta a estes demandes s`ha vist reforçada i accelerada per esta crisi sanitària que ha evidenciat les limitacions que comporta la recerca de solucions des dʻuna visió merament local".

L'espai agrari de l'Horta del Baix Segura

En relació amb l'ordenació i gestió de la infraestructura verda, un altre dels aspectes posats de manifest és la gran estima dels municipis per l'espai agrari de l'Horta del Baix Segura, i dels seus elements de patrimoni cultural hidràulic que la fan un espai d'elevat valor i reconeixement.

Així, ha assenyalat la directora general de Política Territorial, “els ajuntaments veuen al PAT una oportunitat d'ordenar els usos agraris, millorar la competitivitat dels productes agrícoles i l'alimentació de proximitat, i de reforçar el perfil exportador i transformador del sector agroalimentari , clau per al futur d'este territori”.

Un altre dels temes que els representants municipals s'han manifestat de forma majoritària és la voluntat de reorientar el model territorial i urbanístic pel que fa a el desenvolupament turístic residencial de baixa densitat implantat amb anterioritat.

Sobri això, Rosa Pardo ha apuntat que “s'aposta perquè el futur de la comarca aconsegueixi un desenvolupament econòmic òptim i diversificat, i un major equilibri entre el curt i el llarg termini, buscant solucions i alternatives urbanes que evitin costos de manteniment excessius o possibles problemes de gestió derivats de les externalitats negatives que pogueren produir.”

“Per alguns municipis esta aposta podria tendir cap a una millora de l'oferta hotelera o altres iniciatives i altres iniciatives d'equipaments reglats, més innovadores, que pogués explorar el PAT que, en general, es considera un instrument útil per racionalitzar els creixements urbanístics a funció de la capacitat d'acolliment del territori i de les particularitats de la comarca”, ha comentat.

També s'ha abordat les millores de la gestió de séquies i assarbs per a la millor protecció davant les recurrents inundacions a la comarca, sent preferible la seua naturalització i evitant la seua entubament o cobriment.

Igualment, els ajuntaments han demandat la millora de la xarxa viària de carreteres, i la càrrega que suposa per a la comarca el peatge de l'AP-7 al seu pas per la mateixa, ja que esta és el gran element de vertebració de la xarxa de transports.

Finalment, es remarca la necessitat de millorar l'ocupació i el creixement econòmic a la comarca basada en els seus recursos endògens, que passen per la introducció de la innovació en sectors tradicionals com ara el turisme, el sistema agroalimentari, una major incidència de la indústria i la logística.

En relació amb altres qüestions tractades en les reunions relacionades amb matèries com la prevenció de la inundabilitat i el paisatge s'ha acordat tractar d'agilitzar els expedients en tramitació a la comarca.

La directora general de Política Territorial i Paisatge ha valorat totes les trobades mantingudes i la informació oferta per tots els equips locals i s'ha compromès a continuar demanant impressions dels municipis restants del PAT i impulsar la redacció d'una proposta de planificació al PAT que articuleu les necessitats traslladades perquè esta puga concretar-se en un breu espai de temps.