Inici infraestructures La Generalitat avança en l'elaboració de l'PAT del Baix Segura

La Generalitat avança en l'elaboració de l'PAT del Baix Segura

L'objectiu és ordenar de manera conjunta i coherent el sòl rural de la comarca del Baix Segura.

La Generalitat, a través de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, avança en els treballs d'elaboració de Pla d'acció territorial del Baix Segura (PAT Baix Segura), amb l'objectiu d'ordenar de manera conjunta i coherent el sòl rural de la comarca.

En este sentit, en les pròximes setmanes eixirà a informació pública la versió preliminar d'este document, un instrument de planificació territorial que, després de les inundacions sofertes al Baix Segura al setembre de 2019, va obtenir un destacat suport en el procés participatiu emmarcat en el Pla Vega Renhace.

«El PAT d'esta comarca -ha destacat la secretària autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge, Imma Orozco-, és un dels projectes orientats a preparar millor este territori amenaçat per diversos perills naturals o induïts ia aconseguir un marco resilient per al desenvolupament sostenible de la zona ».

Ordenació d'usos

«Un dels reptes en la redacció de l'PAT ha estat conjugar l'ordenació dels usos i activitats necessaris per al desenvolupament econòmic i social de la comarca amb el respecte als processos naturals que es donen en el medi ambient», ha explicat Orozco.

«Per això -ha continuat la secretària autonòmica-, ha estat fonamental identificar i delimitar amb caràcter previ l'anomenada infraestructura verda i situar-la a la base de el disseny urbanístic».

Avióments flexibles

El PAT Baix Segura, que realitza un planejament més flexible i capaç d'adaptar-se als canvis socials i territorials, comprèn diverses estratègies per a la preservació activa del territori i per a l'establiment d'una estructura comarcal que pugui complementar posteriorment per part dels municipis.

Així, l'objectiu és superar la visió estrictament municipal de la zonificació de l'sòl no urbanitzable per, d'una banda, evitar incoherències i incompatibilitats d'ús entre consistoris i, de l'altra, garantir un tractament equitatiu i un aprofitament òptim de les oportunitats del territori preservant seus valors.

La primera d'estes estratègies ha estat optar per una doble categorització el sòl en situació bàsica rural mitjançant la zonificació i regulació de les actuacions permeses en cadascuna de les 6 zones propuestes en funció de l'caràcter i els processos naturals que es donen en elles.

A més, es superposen a estes zones algunes afeccions territorials que limitarien o matisarien el règim general o la intensitat d'usos o activitats permeses, ajustant-les a vulnerabilitats territorials detectades.

Les zones de sòl no urbanitzable -protegides per la legislació ambiental-, són els pujols i cabezicos representatius de la identitat territorial de la comarca; els sòls de litoral; l'horta històrica del Baix Segura; els secans aterrassats, i la zona dels nous regadius.

Estes àrees es complementen amb els corredors fluvials i territorials, les orles de protecció dels espais de valor i les zones crítiques davant el canvi climàtic que es troben greument amenaçades per la pujada de l'nivell de la mar al costat de la desembocadura del riu Segura i el Fondo d'Amorós.