Notícies d'Alacant i província

diumenge, 4 juny 2023

Proposen a Adif construir tres passos per als vianants per unir el Parc del Mar amb Alacant

Urbanisme ha sol·licitat la cessió de 722 m2 per construir tres creus per a persones sobre les vies del tren mentres, amb caràcter provisional, es tramita el projecte definitiu.

El regidor d'Urbanisme, Adrián Santos Pérez ha sol·licitat la cessió de 722 m2 per construir tres passos de vianants provisionals, sobre les vies del tren, mentre es tramita el projecte definitiu. Actualment, l'entrada sud d'Alacant compta amb el parc de l'accés sud i el parc del Mar, tots dos, separats per la platja de vies que donaven servei a l'antiga estació de Benalúa.

- Publicitat -

Es tracta de dos zones verdes per a ús i esbarjo dels ciutadans sense connexió entre elles, per este motiu, es realitza esta petició que tindria caràcter provisional mentre es tramita la desafectació dels terrenys de la platja de vies i s?impulsa el projecte de remodelació de l?avinguda d?Elx.

Als plànols presentats pel responsable de l'àrea s'hi especifica una passarel·la de 52 metres2 a l'alçada del passeig de l'escriptor Joan Fuster. A més, es contemplen dos passes més. D'una banda, una extensió de 263 metres2, i una altra de 407 metres2 que estarien a la zona de l'avinguda entre la rotonda de Federico Mayo fins a Casa Mediterráneo.

- Publicitat -

Acord entre administracions per al projecte del Parc

L´Ajuntament d´Alacant ha arribat a un acord amb l´Administració d´Infraestructures Ferroviàries (ADIF) i el Port d´Alacant per accelerar el procés de desafectació de la platja de vies ubicades a l'accés sud de la ciutat. Este acord concorda amb la “única solució tècnica possible”, segons l'edil d'Urbanisme, Adrián Santos Pérez, com és l'ús de l'accés al Port per alliberar les vies que arriben fins a Casa Mediterráneo actualment.

Després d?estudiar les alternatives per retirar les antigues vies del ferrocarril del barri de Benalúa que connectaven amb l?antiga estació de Múrcia, s?ha tingut en compte la proposta de l?Autoritat Portuària de construir un pas subterrani per a la circulació de vehicles que permeti prolongar els desplaçaments cap als terrenys portuaris a través de l'accés directe des de l'autovia A-31 des de la rotonda que comunica amb la dàrsena pesquera que eviti el pas a nivell d'accés.

Adrián Santos Pérez s'ha felicitat per l'acord “perquè tant el Ministeri com el Port han respectat la proposta plantejada per Urbanisme desviat els trens per les vies existents al port possibilitant la desafectació de les vies”.

Amb això, es permetria que els trens de mercaderies o dels serveis de rodalies poguessin utilitzar el traçat ferroviari de linterior del recinte portuari per poder executar maniobres de canvi de sentit amb la disposició de dos vies al tram entre Casa Mediterráneo fins a avinguda de Mèxic.

Parc urbà de 200.000 metres quadrats

Això suposarà una modificació de l'operació integrada 3 que es correspon a l'accés sud d'Alacant per generar un espai urbà de 200.000 metres quadrats que allotgi un gran parc públic. Amb la construcció d'esta gran zona verda, el trànsit de vehicles s'allunyaria més de la zona urbana edificable, ja que es desplaçaria fins a la part adjacent amb els terrenys portuaris. En resum, el parc separaria la carretera d'entrada sud d'Alacant de la zona habitada.

El pas següent per al responsable de l'àrea és “que hem de signar un conveni urbanístic que ja està en esborrany i iniciar els tràmits urbanístics per a l'esmentada OI 3”. Urbanisme pretén que l'OI 3 es divideixi en dos unitats d'execució, l'edil ha destacat que ara podem realitzar per fases tot el projecte. Des de Federico Mayo fins a Casa Mediterráneo ja podríem redactar el projecte definitiu, ja que està reflectit al Pla Especial del Port, per la qual cosa seria molt ràpida l'actuació després de l'alliberament dels terrenys, i la segona fase, des de Federico Mayo fins a l'avinguda de Mèxic, que és radicalment diferent del Pla General actual, seria una mica més llarga perquè suposaria una modificació puntual”.

Pont d'accés a l'arenal de Sant Gabriel

D'altra banda, la regidoria d'Urbanisme ha proposat esta setmana com a alternativa d'accessibilitat a l'entorn de l'arenal litoral situat davant de Sant Gabriel, la implantació d'un pont de pas sobre la desembocadura del Barranc de les Ovelles des del viari disponible a terrenys del Port d'Alacant.

Esta construcció anirà en paral·lel a la infraestructura ferroviària existent i sobre el domini marítim terrestre de costes. A causa de l'afecció que esta iniciativa té sobre els terrenys d'altres administracions s'ha traslladat a Port d'Alacant, Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Servei Provincial de Costes i Adif per consultar-ne la viabilitat.