Notícies d'Alacant i província

dissabte, 13 abril 2024

Alacant reactiva les obris de la nova passarel·la d'accés al castell de Sant Ferran

La Junta de Govern adjudica les obris de renovació del Centre Cívic de Villafranqueza per 225.275 euros.

L'Ajuntament d'Alacant reprendrà esta mateixa setmana les obris de construcció de la passarel·la d'accés al castell de Sant Ferran, després de l'aprovació este dimarts a la Junta de Govern de l'ampliació del pla de seguretat i salut amb la modificació del projecte i els terminis previstos inicialment, a causa de les millores introduïdes després de l'estudi geotècnic i al retard produït conseqüència de les pluges contínues del mes de març.

D'esta manera, les obris es reprenen esta setmana amb un termini ampliat fins al 28 de juny de 2022 per un import de 295,461,91 euros a l'empresa Doalco SA

El contracte es va formalitzar amb data 22 de novembre de 2021 i l'acta de comprovació del replanteig se signa amb data 28 de gener de 2022, fet que suposava l'inici per al còmput del termini d'execució previst de tres mesos.

Amb data 20 d'abril del 2022 es va presentar instància per la mercantil Doalco SA, sol·licitant l'ampliació del termini d'execució del contracte fins al 28 de juny del 2022. S'ha emès informe per la Direcció Facultativa de les obris, en què s'indica que “a causa de les pluges esdevingudes durant un llarg període de temps ha estat impossible realitzar la implantació dels equips de micropilotatge, quedant el terreny impracticable per al trànsit de maquinària i el propi personal que la maneja. Això ha produït no només un retard en el començament de la pròpia fonamentació, sinó a més a més en la pròpia estructura metàl·lica que conforma la passarel·la. Per tot això, esta direcció facultativa, en vista dels arguments esgrimits per part de l'empresa constructora, proposa la concessió d'una ampliació de termini sol·licitat”.

D'altra banda, la Junta de Govern va aprovar el mes passat una modificació del projecte que va suposar l'increment de preu estipulat inicialment. Els canvis afecten, fonamentalment, la fonamentació, el micropilotage, la ferma de passarel·la i la zona d'accés al túnel. Totes estes modificacions tenen una previsió dincrement sobri el projecte adjudicat dun import amb IVA de 48.569,30 €, representant un increment percentual sobri ladjudicació del 19,67%.

Esta passarel·la façalitarà l'accés de vianants des de la muntanya Tossal fins a l'interior de la fortalesa. Estes treballs donen continuïtat a les obris finalitzades de la primera fase de rehabilitació del Castell de Sant Ferran.

Centre cívic de Villafranqueza

D'altra banda, la Junta de Govern ha resolt també adjudicar el contracte relatiu a l'execució de les obris compreses a el projecte de reforma interior i interiorisme del centre cívic de Vilafranqueza, amb un termini dexecució de 10 mesos, a favor de la UTE formada per les mercantils Del Valle Informes i Projectes, SL i Obres i Serveis P. Selva, SL, denominada “Centre Cívic Villafranqueza Unió Temporal d'Empreses, per import de 225.275,85 euros IVA inclòs.

estes obris pretenen millorar les condicions d'ús dels veïns i treballadors de les instal·lacions actuals que s'ubiquen a la plaça de la Constitució de Villafranqueza. Després de les obris, l'edifici podrà albergar la base de la policia local, la seu de l'associació de veïns del barri, així com també servirà de Centre Comunitari i tindran la seu els col·lectius de festes i comerciants, entre d'altres.

La parcel·la objecte d'estudi en este projecte es troba ubicada al número 4 de la Plaça de la Constitució de Villafranqueza, al municipi d'Alacant. La superfície de la parcel·la és d'uns 140m2 aproximadament, és de forma rectangular, mitgera per tres dels costats i facena exterior sud-sud-oest cap a la Plaça de la Constitució. Les superfícies de l'obra es distribueixen a les dos plantes de l'edificació, amb un total de 258,5 mXNUMX de superfície construïda.