Notícies d'Alacant i província

dilluns, 4 desembre 2023

Elx aprova la construcció de la passarel·la de vianants sobri el ferrocarril a Altabix

La Junta Local de Govern també accepta la cessió gratuïta de la 'Casa de la Verge' ubicada a l'hort de Portes Encarnades per dur a terme la seua rehabilitació.

La Junta Local de Govern de l'Ajuntament d'Elx ha aprovat el projecte de construcció de la passarel·la de vianants sobri el ferrocarril a la zona d'Altabix-Universitat. "Este era un compromís amb els veïns dʻeste barri, que hem complert tan sols uns mesos després de lʻarribar al govern municipal", ha assenyalat el portaveu adjunt, Claudio Guilabert.

El pas següent serà la licitació de l'execució de les obris que compten amb un pressupost base de 3,2 milions d'euros. Segons Guilabert, esta actuació es durà a terme amb fons propis i ja està prevista una partida al pròxim pressupost municipal. El termini és de 12 mesos.

A la reunió d'este dijous també s'ha aprovat acceptar la cessió gratuïta de la 'Casa de la Verge' ubicada a l'hort de Portes Encarnades. Segons el portaveu adjunt, s'ha signat un conveni amb la mercantil ILICITANA HABITATGE SL, propietària de l'immoble, que cedeix manera gratuïta a l'Ajuntament perquè en puga dur a terme la rehabilitació. "És un compromís i una prioritat dʻeste govern municipal la reforma dʻesta casa pel seu alt valor històric, cultural i patrimonial".

“La cessió de la casa, que no de l'hort, és per un període de 30 anys, i els tècnics ja treballen en l'elaboració del plec de condicions administratives, ja es compta amb el plec de prescripcions tècniques i prompte s'iniciarà la licitació per preparar el projecte de reforma deste enclavament”, ha assenyalat.

D'altra banda, s'ha adjudicat la licitació del contracte d'obris d'adequació de vials i aparcaments al terme municipal d'Elx. Segons el portaveu adjunt, es tracta dels treballs d'asfaltat al nucli urbà per un valor de 450.000 euros ia les pedanies per 550.000 euros. Una actuació a dos lots amb l'objectiu de començar les obris abans de final d'any. “Ja estem treballant a la llista de camins i vials que requereixen una feina urgent”.

A més, la Junta Local de Govern ha aprovat l'inici de l'expedient de licitació del contracte de serveis de redacció de projectes i de direcció d'obris de reparació de les filtracions d'aigua de pluja a les cobertes de l'Escola Oficial d'Idiomes. Una actuació molt demandada per la comunitat educativa que compta amb una inversió de més de 30.000 euros. Les empreses disposen de 15 dies per presentar ofertes.