Notícies d'Alacant i província

diumenge, 4 juny 2023

El jaciment del Parc de les Nacions descobreix les vil·les romanes de l'antiga Lucentum

Conclou la primera fase dels treballs de posada de condicionament amb la neteja, diagnòstic i consolidació de la parcel·la arqueològica de Miriam Blasco.

L'Ajuntament d'Alacant ha donat per conclosos els primers treballs al jaciment arqueològic del Parc de les Nacions, a l'avinguda Miriam Blasco, on s'han tret a la llum les estructures de la vil·la romana situada a la zona periurbana de l'antiga ciutat de 'Lucentum', situada al proper Tossal de Manises.

- Publicitat -

El regidor de Cultura, Antonio Manresa, ha mostrat la seua satisfacció en acreditar-se noves estructures que convertiran el complex en un dels museus arqueològics més grans a l'aire lliure.

Este matí ha tingut lloc la presentació de l'estat dels treballs de desbrossament, neteja i condicionament de la parcel·la arqueològica del Parc de les Nacions que es va iniciar durant els mesos dagost i setembre deste any.

- Publicitat -

La realització d'estes tasques ha permès dur a terme un registre exhaustiu de les estructures descobertes a les campanyes precedents i del seu estat de conservació, així com l'elaboració d'un mapa de patologies que ha servit com a base per a una intervenció inicial que ha anomenat Campanya 0 de diagnòstic.

Es tracta d' un jaciment, ubicat al Parc de les Nacions i que es troba dins de l'àrea de protecció BIC anomenada Viles romanes del Castell Ansaldo a l'alçada de l'avinguda Miriam Blasco amb els carrers Palas Atenea i Afrodita, susceptible de ser excavat, museïtzat i de convertir-se en un centre visitable per al gran públic, un autèntic museu exterior que passaria a incrementar l'oferta turística cultural de la ciutat d'Alacant.

El responsable de l'àrea de Cultura, Antonio Manresa, ha assenyalat que "hem conclòs la fase 0 d'esta fita arqueològica i l'any vinent continuarem amb la fase I. Podem estar d'enhorabona perquè els resultats del treball realitzat són més del que s'esperava" .

De la mateixa manera, el cap de Patrimoni de l'àrea, José María Pérez Burgos, ha indicat que “estem davant d'un jaciment excepcional que és Bé Cultural des dels anys 90 i és una de les grans fites culturals de la ciutat.

Es tracta d´una vil·la romana magnífica a la zona periurbana del Tossal de Manises, l´antiga Lucentum romana, i els resultats d´esta campanya 0 o de diagnòstic són superiors al que en principi pressuposíem, perquè s´han detectat a través del georadar estructures que de cara al futur que ens façalitaran una informació científica norme”.

El catedràtic d'Història Antiga de la Universitat d'Alacant (AU) i codirector de la intervenció, Jaime Molina Vidal, ha destacat també que “este jaciment és el llibre que ens permetrà llegir l'origen d'Alacant, hem de traure la informació de l'arqueologia i per tant és molt important que la ciutat comprengui que això és de tots i que ací podem llegir els nostres orígens”

L'exposició dels treballs duts a terme ha estat presidida pel regidor de Cultura, Antonio Manresa juntament amb el regidor de Medi Ambient, Manuel Villar, el cap de Patrimoni de l'àrea, José María Pérez Burgos i el catedràtic Jaume Molina Vidal que coordina els treballs que han fet alumnes de la Universitat d'Alacant.

Campanya 0 de diagnosi: Neteja i consolidació d'estructures

Esta primera actuació, anomenada Campanya 0, ha estat fonamental per elaborar un Pla General de Recerca ajustat a l'enorme potencial d'este jaciment arqueològic. En primer lloc, s'ha abordat una imprescindible intervenció de consolidació i salvament de les estructures existents, on s'ha actuat especialment a la zona de l'àrea industrial dedicada a la producció de vi o oli -torcularium-.

La seua exposició continuada durant tots estes anys als agents climàtics havia accelerat el seu procés d'erosió, provocant la pèrdua de bona part de la seua fonamentació i situant este complex productiu pràcticament a punt del seu col·lapse irremeiable.

Esta situació va obligar a emprendre immediatament tasques de protecció i consolidació en els seus punts més sensibles per tal d'aturar-ne el deteriorament. De forma paral·lela es van plantejar treballs puntuals de excavació, previs a les intervencions de consolidació.

Gràcies a estes, es van identificar una sèrie de fases constructives i destructives relacionades amb la vida d'este edifici d'índole productiva desconegudes fins ara, les quals resulten de gran interès històric i arqueològic. Finalment, la intervenció en esta zona del jaciment va finalitzar amb la restitució volumètrica de part del traçat del mur perimetral mitjançant l'ús de gabions farcits amb paredats.

Esta mesura, a més de millorar la protecció de la fonamentació de l'estructura romana, constitueix un primer pas per a la posada en valor futura. Tot i que gran part de l'activitat de l'equip de consolidació d'estructures es va centrar a la zona amb més perill de col·lapse, també va intervenir en altres del jaciment que havien estat objecte d'actes vandàlics: una de les tasques desenvolupades va consistir en l'eliminació dels grafits afectaven algunes de les estructures romanes.

Els treballs de condicionament i neteja van façalitar així mateix la documentació arqueològica de tot el jaciment mitjançant la utilització de tècniques no invasives. Estes treballs van ser realitzats per la Unitat de Geodetecció de la Universitat de Cadis, proporcionant lectures de fins a 2 m de profunditat que reflecteixen l'existència de vestigis arqueològics a la pràctica totalitat del subsòl del jaciment.

En alguns casos s'observa la continuïtat de les estructures ja exhumades a les excavacions antigues, mentre que en altres revelen la presència de moltes altres que no havien estat identificades fins ara i que evidencien una ocupació prolongada de tot este espai al llarg dels segles.

D'esta manera, la neteja, consolidació i documentació de les restes ja descobertes, així com la interessant informació obtinguda mitjançant la prospecció geofísica, plantegen un horitzó summament interessant des del punt de vista de la investigació arqueològica en un jaciment privilegiat per a l'estudi de la època romana. Hem de destacar així mateix el seu gran potencial patrimonial, a causa de l'entitat i el bon estat de conservació de les seues estructures.

Orígens del projecte

L'inici de les activitats arqueològiques en este jaciment es remunta a la dècada del 1980. Els diferents sondejos realitzats van traure a la llum un centre d'època romana destacat que ocupava una superfície superior als 15.000 m².

Les estructures més importants exhumades mostraven una zona dedicada a la producció de vi o oli, estades termals i un conjunt d'estades organitzades al voltant d'un pati, a més d'altres estructures no identificades.

Quan les excavacions van finalitzar el 1990 les estructures exhumades van quedar al descobert, exposats a anys d'abandonament i falta de manteniment, a excepció d'una intervenció arqueològica puntual realitzada entre els anys 2010-2011 a una de les zones residencials de la vila.