fbpx

Notícies d'Alacant i província

dijous, 29 setembre 2022

L'atur registrat a la Província d'Alacant en el mes de juny baixa i deixa 144.735 persones desocupades

L'atur registrat en el mes de juny de 2018, situa la Província d'Alacant amb la xifra de 144.735 persones aturades, un descens de -3.880, el que representa el -2,56% respecte a el mes anterior.

L'atur registrat en el mes de juny de 2018, situa la Província d'Alacant amb la xifra de 144.735 persones aturades, un descens de -3.880, El que representa el -2,56% Respecte el mes anterior.

- Publicitat -

La dada conegut hui de l'atur registrat, és una dada positiva per a la província d'Alacant, pel descens estadístic que es visualitza, però, també es percep un continu deteriorament de les condicions laborals i salarials, promogudes per les reformes laborals, el resultat ha estat la fonamentació d'un mercat de treball en què la temporalitat es troba enquistada i la precarietat guanya terreny, és a dir, una base d'alta precarietat.

Les dades del mes de juny també han tornat a posar de relleu que les empreses tenen com a norma el fer només contractes temporals. Dada que podem veure després de l'ús i l'abús de la contractació temporal que per a este mes suposa més de l'90%. Per això, des de la UGT no ens sembla exagerat dir que no s'està creant ocupació, sinó subocupació o "infraocupació". Només el 9,35% dels contractes realitzats han estat de tipo indefinit. I la norma dels contractes temporals són els de la poca durada, que a la fi es tradueix en inestabilitat, baixos salaris i escassa cotització a la seguretat social al que se li afegeix un alt índex de temporalitat.

- Publicitat -

En relació a les nostres exigències i reivindicacions, al marco de la negociació col·lectiva, desitgem que les empreses compleixin amb el IVAENC que s'està ratificant en consulta per a les bases de la UGT fins al dia d'hui, en el qual s'ha acordat entre moltes altres mesures en matèria de millora de condicions laborals, una pujada salarial mínima de 1000 € en els propis convenis col·lectius que contribuiria a dignificar molts llocs de treball de baixos salaris com els que patim en esta província.

Des de la UGT, seguim denunciant que cal reforçar el sistema de prestacions per atur, incorporant simultàniament una prestació d'ingressos mínims per garantir un sòl de rendes de subsistència. En este sentit, s'han de dur a terme polítiques de protecció per desocupació augmentant el grau de cobertura i d'atenció a les persones més desprotegides. Així mateix, veiem necessari que la inspecció de treball extremi la vigilància sobre les condicions de contractació i treball per evitar el frau i l'explotació laboral.

En suma, des de la UGT recordem que és crucial revisar el sistema actual de protecció a la desocupació, amb l'objectiu de corregir les insuficiències, sempre en el marco de la taula de diàleg social.

Pel que fa a l'comportament per sexes, s'ha produït un descens de l'atur en tots dos, en els Homes amb 1.784 desocupats menys, i situant-se en total en 58.530. En les dones el descens produït és de 2.016 dones menys que el mes anterior. Això suposa que el 59.56% de l'atur té rostre de dona, situant-se l'atur femení en 86.205 aturades, tot i produir-se en major mesura el descens de l'atur en el sector serveis, un sector que engloba activitats molt feminitzades, estes dades demostren la precarietat de l'ocupació en les dones treballadores.

A més des de la UGT venim insistint en la necessitat de derogar les reformes laborals, que s'han convertit en una màquina de temporalitat, precarietat, frau de llei, desigualtat, i insuficiència retributiva per a molts treballadors i treballadores.

Dades

El nombre d'aturats registrats a les oficines dels Serveis Públics d'Ocupació en la província d'Alacant a l'acabar el mes de juny va disminuir en 3.880 persones en relació a el mes anterior. En valors relatius suposa una baixada de l'2,56%% i situa la xifra total d'aturats en 144,735.

L'atur disminueix en tots els sectors, amb el següent desenvolupament: en Serveis en 2.732 (-2,87%) persones; a Indústria a -466 (-1,96%); en el Col·lectiu sense Ocupació anterior en 311 (-3,00%);  en Construcció a 271 (-2,00%) i en Agricultura a 20 (%-0,36).

En el col·lectiu sense ocupació anterior la desocupació femenina suposa el 70,73% de total, enfront de l'29,27% dels homes.

En termes interanuals hi ha un descens de la desocupació a -7.556 persones menys parades el que representa un -4.96%. En els sectors d'activitat es produeix també un descens en tots amb el següent desenvolupament: baixa en Agricultura a -321, En Indústria a -1.894, En Construcció -1.799; en Serveis en -2.875 i en el Col·lectiu sense Ocupació anterior en -667.

En relació a la contractació, s'han realitzat 2.303 contractes més, un 3,62%, en comparació amb el mes anterior, situant el total dels contractes realitzats en el mes en 65.839, Dels quals 6.153 són indefinits (% 9,35) i 59.686 temporals (90,65%).

En relació a el nombre de persones beneficiàries d'una prestació se situa a la província en un total de 68.989 persones, de les quals 25.820 cobren l'atur el que representa un 37,43%; la Assistencial que és la que major nombre de persones registra amb un total de 30.842, El que correspon a un 44,71%, La Renda Activa d'Inserció amb 9.423 beneficiàries / us el que representa un 13,66% i el Programa d'Activació per a l'Ocupació 2.904 el que suposa el 4,21% de l'total de prestacions.

En l'actualitat, existeixen 79.546 persones aturades que no es beneficien de cap tipo de prestació del que representa el 53,55%, El que significa que un de cada dos persones desocupades no percep cap tipo de prestació per desocupació, i la taxa de cobertura al mes de maig se situa en un 46.44%.

Pel que fa a la RAI, el 60,28% de les persones perceptores són dones (5.681) de les quals el 18,30% cobren este subsidi per ser dones víctimes de violència de gènere (1.040).

Les persones amb més de 55 anys que són beneficiàries de prestacions representen tan sols el 33,94%. Així mateix, les persones amb més de 55 anys que cobren algun tipo de prestació és de tipo assistencial amb un total de 16.522 prestacions, fet que suposa un 53,56%.

Pel que fa a la Afiliació a la Seguretat Social es registra un augment de 7.756 (% 1,19) de persones cotitzants respecte a el mes anterior; també, en termes interanuals ha un increment de 23,106 persones cotitzants, el que significa en termes relatius un 3,64%.

La Afiliació mitjana a el Règim General de la Seguretat Social a la nostra província en les activitats de el sector de l'hostaleria suposen un augment de 2.665 afiliacions (67.179); pel que fa a l'activitat de comerç i reparació de vehicles suposa un augment de l'afiliació de 2.505 afiliacions (100.602). L'afiliació a la Seguretat Social a la nostra província registra un augment de 7.756 (1,19%) cotitzants, respecte a el mes anterior, on 3 de cada 5 afiliacions s'han realitzat en les activitats d'Hostaleria i Comerç.

ValenciàEspañol