Notícies d'Alacant i província

dimarts, 26 setembre 2023

Els pàrquings en terreny rústic són il·legals

L'entorn de l'aeroport Alacant-Elx ha esdevingut, per exemple, un autèntic aparcament per a cotxes en 140 hectàrees rústiques.

LA UNIÓ de Llauradors informa que la gran proliferació de pàrquings que estan sorgint en terrenys rústics són totalment il·legals conforme al vigent Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell d'aprovació del text refós de Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge (TRLOTUP) i per això reclama que se'n reverteixi el seu ús actual.

- Publicitat -

Dins de les al·legacions presentades per LA UNIÓ al seu dia el 2017 i que van resultar finalment aprovades en destaca una, la nº10.2, que proposava eliminar l'apartat f. 8è de l'article 197, per a evitar que es pogueren destinar parcel·les del sòl no urbanitzable (rústic) a l'estacionament legal de vehicles.

Així, la llavors anomenada LOTUP, des de l'1 de gener de 2019 i gràcies a l'al·legació de LA UNIÓ de Llauradors, ja no inclou este apartat 8è i, per tant, ja no és legal destinar estes parcel·les a l'emmagatzematge de vehicles. A l'anterior redacció sí que es permetia “l'estacionament de maquinària i vehicles pesants, així com emmagatzematge de vehicles, en recinte a l'aire lliure”.

- Publicitat -

A més, s'havia d'ocupar com a mínim una hectàrea de sòl no urbanitzable i s'eximia este tipus d'activitats de complir amb la regla general que tenen totes les activitats, fins i tot les inherents al sector agropecuari, deixar lliure el 50% de construcció o edificació.

Carlos Parrado, responsable del departament d'Enginyeria de LA UNIÓ, afirma que “amb les modificacions plantejades per la nostra organització i aprovades finalment, este ús de terrenys rústics ja no és legal, com sí que ho era anteriorment, la qual cosa, sota el nostre punt de vista , resultava un autèntic despropòsit pel que fa a l'ús propi del sòl no urbanitzable”.

Casos com el de l'entorn de l'aeroport Alacant-Elx que ha esdevingut un autèntic aparcament per a cotxes de particulars i empreses de lloguer en un ampli radi de 140 hectàrees (anteriorment destinades al cultiu agrícola), no s'ajusta a la legalitat vigent i se n'hauria de revertir l'ús. Cal assenyalar que el terreny de l'entorn de l'aeroport alacantí és molt valuós a nivell mediambiental en formar part de l'ecosistema d'aiguamolls.