Notícies d'Alacant i província

divendres, 12 abril 2024

L'agència PANGEA de Orihuela incrementa un 37% l'atenció al migrant el 2022

El servei atén un total de 140 unitats familiars desplaçades procedents d'Ucraïna

El regidor d'Immigració, Àngel Luis Muñoz Grau, ha donat a conèixer les dades de la agència PANGEA de l'Ajuntament de Orihuela -oficina d'atenció a les persones migrants- de 2022 amb motiu de la celebració del Dia Internacional de l'Migrant, El 18 de desembre.

Així, durant este any, han estat atesos un total de 782 estrangers i estrangeres, fet que suposa un augment de la demanda de més d'un 37% enfront de les 561 persones ateses durant 2021.

Per procedència, s'han atès persones de 45 nacionalitats diferents, destacant les procedents de Marroc (190), Ucraïna (158) i Colòmbia (97), A més de Algèria, Rússia, Equador, Bolívia, Perú, Hondures, Geòrgia, Mali, Veneçuela i Regne Unit.

Del total d'usuaris i usuàries, el 61% posseïen estudis secundaris o superiors, sent el rang d'edat majoritari el de 25 a 45 anys, el 61,5% de les persones ateses.

Així mateix, durant el 2022 s'han emès, en temps i forma, 506 informes dinserció social i disponibilitat dhabitatge, Fet que suposa un 10% més que el passat any.

Àngel Luis Muñoz Grau ha destacat que atesa la conjuntura de persones desplaces pel conflicte bèl·lic a Ucraïna s'ha prestat un suport específic per a estes ciutadans i ciutadanes durant este any.

“Precisament, pel que fa als desplaçats i desplaçades d'Ucraïna, es van atendre un total de 140 unitats familiars, fonamentalment a Orihuela y Orihuela Cost, realitzant-se una primera acollida, i elaborant un primer pla d'integració social per a cada família, que incloïa, l'aprenentatge de l'espanyol, accés a l'empadronament, accés a la sanitat pública, informació sobri els processos de regularització a través del sistema de protecció temporal, accés a l'escolarització de menors i gestió d'ajudes econòmiques, si escau”, ha explicat.

Agència PANGEA Ajuntament de Orihuela

El municipi de Orihuela compta amb 84.455 habitants, Dels quals 31.243 posseeixen una nacionalitat diferent de l'espanyola, el que suposa que el 37% de la població municipal és estrangera.

L'agència PANGEA s'encarrega de l'atenció de les persones migrants, que es troben en situació de necessitat social, mitjançant actuacions d'informació, primera acollida, mediació i acompanyament a l'accés a tots aquells serveis que siguen necessaris, per al seu autonomia i inclusió social, així com projectes de foment de la convivència i interculturalitat.