fbpx

Notícies d'Alacant i província

dilluns, 3 octubre 2022

Torrevieja té pendent el pagament de les nòmines dels treballadors de l'Ajuntament

L'alcalde de Torrevieja, José Manuel Dolón, ha explicat la situació en què es troba el tràmit de les nòmines dels treballadors de l'Ajuntament de Torrevieja i que està pendent de l'informe d'intervenció.

L'alcalde de Torrevieja, José Manuel Dolón, ha explicat la situació en què es troba el tràmit de les nòmines dels treballadors de l'Ajuntament de Torrevieja després de les gestions que ha realitzat des que es abonament l'últim pagament amb l'aixecament de l'objecció, després que la intervenció municipal emetés un inconvenient suspensiu a l'pagament per considerar que el concepte que es paga en la nòmina com "productivitat" no es correspon amb el que estableix la legislació vigent. Objecció que va ser alçat per l'alcalde recolzant-se en els informes de Personal i Secretària.

- Publicitat -

Dolón ha explicat que està a l'espera d'un informe tècnic que validi fefaentment que una solució a la situació que s'ha produït podria ser la separació de la nòmina dels treballadors en dos nòmines. D'una banda la nòmina estrictament dita i per una altra la productivitat, de manera si es produeix un inconvenient suspensiu sobre la productivitat pogués ser abonada l'altra part sense excessiu problema. L'alcalde ha dit que "d'esta manera els empleats podrien cobrar la nòmina encara que quedés pendent la productivitat, fins que la Intervenció de la Generalitat Valenciana resolgui la consulta".

Esta mañana se ha celebrado una reunión en el Ayuntamiento entre el alcalde y los representantes de la plantilla del Ayuntamiento durante más de una hora, reunión en la que el primer edil ha informado de todos los trámites y gestiones realizadas y ha propuesto la posibilidad de utilizar el citado planteamiento. Dolón en la rueda de prensa ha manifestado que le ha “extrañado que algunos representantes no hagueren respaldado este planteamiento”. Para las personas que no cobran molt y de cara a un momento complicado para algunas familias como es la vuelta al colegio, Dolón considera que no es lo mismo cobrar una parte de la nómina, aunque sea sin la productividad, que no cobrar nada hasta que se resuelva la situación, en el caso de que se produzca un nuevo reparo suspensivo.

- Publicitat -

Per arribar a este moment en què s'elaborarien dos nòmines, hauria de produir-se un altre fet, un nou inconvenient suspensiu en el pagament de la nòmina d'agost per part d'Intervenció. A petició de l'alcalde dels tècnics de Secretària i personal han conformat un expedient que s'han dirigit a la intervenció municipal en què han "ampliat i raonat seus arguments perquè s'aboni el pagament de la productivitat, documentat amb sentències, acords plenaris i diversos informes ". Dolón s'ha mostrat optimista respecte a la possibilitat que la situació es resolgui en el si de l'Ajuntament amb l'expedient que ja està en poder d'Intervenció, perquè siga tingut en compte en el moment en què s'informi la nòmina del mes de l'agost (en la qual es conté la productivitat del mes de juliol).

Sin embargo, si a pesar del expediente se produce un nuevo reparo suspensivo el primer edil ha explicado que se tendrá que “recurrir a la Intervención de la Generalitat Valenciana para que resuelva tratando de solucionar ese problema en el periodo más corto de tiempo aunque ha reconocido que “a veces en la administración es complicado garantizar plazos y fechas”. Por eso, ha insistido en que espera que se resuelva ací la situación “con la documentación que se han presentado los técnicos municipales” ya que ha considerado que si se llega a un aplazamiento en el pago a los trabajadores “sería muy lesivo y mucha gente no lo entendería”. Y ha incidido en que “no quisiera llegar al punto de que se paralizara el pago por fuerza mayor, por imperativo legal porque los técnicos ya han dicho que han informado suficientemente el expediente a Intervención y para que Intervención no tenga ninguna duda y que puga hacer con total claridad su informe sin llegar al punto en el que yo lo tenga que levantar reparo alguno, pero eso hasta el día 30 no lo vamos a saber.

L'alcalde ha emmarcat la situació que està vivint l'Ajuntament de Torrevieja en la situació generada per l'entrada en vigor de Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic de l'control intern en les entitats de l'Sector Públic Local, que va aprovar l'anterior Govern, en concret el ministre Montoro, "que no ha estat derogada per l'actual Govern i que, en l'aspecte que ens ocupa, va entrar en vigor el passat 1 de juliol". Dolón ha reiterat que este Reial Decret dóna a la Intervenció "unes atribucions que fins aquell moment no tenien o tenien en un rang inferior". Fins a este moment els interventors informaven amb advertiment de legalitat en casos com el de les nòmines, que ara està sobre la taula en Torrevieja, "Però això no implicava la paralització de l'acte administratiu" ha recordat Dolón i en conseqüència es podia pagar.

Dolón se ha mostrado en su comparecencia “tranquilo” pero sobre todo “preocupado porque tenemos que esperar hasta el último momento. También ha avanzado que mañana se reunirá con la Tesorera y otros técnicos municipales para valorar en caso de que se pugan separar las  nóminas tomar una decisión de modo que “los trabajadores sufran el menor daño posible frente a las consecuencias de una Ley del anterior Gobierno de España del Partido Popular.

En la seua compareixença també ha agraït l'actitud dels tècnics que tracten d'ajudar i fan tot el possible per superar situacions que, com en el present cas, poguessin generar problemes majors. "Jo entenc que hi són per això i l'hi agraeixo enormement", ha dit.

ValenciàEspañol