Notícies d'Alacant i província

dilluns, 29 maig 2023

Aproven el pagament anticipat del 50% de les ajudes a les organitzacions sindicals i empresarials

Les ajudes són per compensar les despeses en què incórreguen per la seua participació institucional durant l'exercici 2023

El Ple del Consell ha aprovatl pagament anticipat del 50% de la subvenció directa a les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de la Comunitat Valenciana per compensar les despeses en què incórreguen per la seua participació institucional durant l'exercici 2023. 

- Publicitat -

Les actuacions de participació institucional es refereixen al que estableix la Llei 7/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Participació i Col·laboració Institucional de les Organitzacions Sindicals i Empresarials Representatives a la Comunitat Valenciana (LPCI).

El pagament anticipat puja al 50% de 400.000 euros en el cas de la Confederació Sindical de Comissions Obreres del País Valencià (CC.OO.-PV); al 50% de 400.000 euros al de la Unió General de Treballadors del País Valencià (UGT-PV) i al 50 % de 750.000 euros al de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV).

- Publicitat -

La participació institucional es farà formalment efectiva a través de l'assistència i participació dels representants de les Organitzacions Sindicals i Empresarials representatives a les comissions, consells o altres òrgans col·legiats semblants de direcció, participació, consultius o d'assessorament que s'enumeren a les bases, així com a les taules o fòrums específics de negociació o concertació socioeconòmica a què sigan convocats.