Notícies d'Alacant i província

divendres, 19 abril 2024

Orihuela inicia les obris de reparació del passeig de La Caleta

Comencen les obris de reparació i contenció de l'esvoranc produït al passeig de la platja de la Caleta, Cap Roig, a Orihuela Costa.

La Regidoria d'Infraestructures de l'Ajuntament de Orihuela, que dirigeix ​​l'edil Ángel Noguera, ha informat de l'inici de les obris de reparació i contenció de l'esvoranc produït al passeig de la platja de la Caleta, Cap Roig, a Orihuela Costa per un import de 47.492,50€, IVA inclòs.

Un cop aprovat el projecte tècnic, que inclou el corresponent estudi geotècnic necessari per l'orografia del terreny, i la preceptiva autorització del Servei Provincial de Costes d'Alacant, atès que les obris es troben a la zona de servitud de trànsit segons la llei de costes, s'iniciaran estes obris consistents, fonamentalment, en l'execució d'un mur de contenció en un tram de longitud aproximada 15 metres als voltants, així com la reposició del passeig de vianants contingut en este mateix tram.

Tot això per solucionar la inestabilitat del terreny existent i prevenir laparició de problemes destabilitat similars. "estes feines milloraran l'espai que s'ha vist afectat, i garantiran que els ciutadans puguen recórrer este sender que dóna accés a la platja de la Caleta de Cap Roig, amb seguretat", ha indicat Ángel Noguera, regidor d'Infraestructures.