fbpx

Notícies d'Alacant i província

dilluns, 15 agost 2022

Orihuela aprova la línia d'ajuts per minimitzar l'impacte econòmic del Covid

José Aix, portaveu de l'equip de govern, ha informat dels acords adoptats per la Junta de Govern Local d'hui, dimarts, 5 de juliol del 2022.

“S'han aprovat les bases per a la concessió de subvencions destinades a minimitzar l'impacte econòmic que la pandèmia de covid-19 està suposant sobre pimes, micropimes, petits empresaris autònoms i professionals al municipi de Orihuela per a l'anualitat 2022” ha explicat Josep Aix.

- Publicitat -

Entre els requisits cal que el domicili fiscal es trobi al municipi de Orihuela i que compleixin amb la mitjana mensual de facturació dels mesos pels quals se sol·liciti l'ajuda (els compresos entre l'1 de juliol de 2021 i el 30 de juny de 2022), haja estat igual o inferior a la mitjana mensual facturada durant els mateixos mesos el 2019.

Pel que fa als conceptes subvencionables es poden incloure la quota de autònoms, el lloguer mensual del negoci, les despeses de consultoria i assessoria, les d'aigua i llum, telefonia i internet, lloguer de vehicles comercials, serveis de seguretat del local del negoci, contractes de manteniment d'equips, primes d'assegurances del local del negoci i /o del vehicle comercial i les despeses d'interessos de préstecs d'adquisició de vehicles comercials.

- Publicitat -

L'ajut màxim a percebre podrà assolir els 4.000,00 euros per sol·licitant, sent el total de partida pressupostària de 307.681,00 €.

ValenciàEspañol